Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezwolnienie spod egzekucji
Zwolnienie spod egzekucji -

Zwolnienie spod egzekucji - rozumie się przez to niepodejmowanie lub odstąpienie od egzekucji z całości lub części składników majątkowych zobowiązanego.
art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 
 
Wyszukiwana fraza:

zwolnienie spod egzekucji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Z tego punktu widzenia pojazd nie powinien być zwolniony spod zajęcia do czasu wydania orzeczenia sądu w postępowaniu opozycyjnym, tym samym nie powinien zostać przerejestrowany

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

przypadku, gdy egzekucja została skierowana do przedmiotu stanowiącego własność osoby trzeciej. Ustawodawca przewidział w art. 841 § 1 k.p.c. możliwość dochodzenia swoich racji na drodze powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu spod

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

należącego do dłużnika, który to przedmiot jest wyłączony spod egzekucji. Powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) o zwolnienie od zajęcia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy naruszenie praw osób trzecich jest wynikiem prowadzenia egzekucji zgodnie z przepisami

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

z istoty sprawy co powoduje, że jest to jednocześnie współuczestnictwo jednolite. Może Pani przed wytoczeniem powództwa wezwać wierzyciela o zwolnienie spod egzekucji zajętych przedmiotów, które Pani przysługują. Jeżeli wierzyciel nie wyrazi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Egzekucja z alimentów i renty rodzinnej

Czy komornik może mi zająć na rachunku pieniądze, które otrzymuję z tytułów alimentów oraz przysługującą mojejmy synowi rentę rodzinną?

Co do zasady zgodnie z art. 833 § 6 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), nie podlegają egzekucji

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2007

Zajęcie świadczenia rentowego w całości w wyniku zajęcia rachunku bankowego

także podlega zajęciu ale tu są ograniczenia z ustawy, czyli maksymalnie 60% a w przypadku zbiegu egzekucji 70%. W opisanym stanie faktycznym dłużnicy często zwracają się także do komornika z wnioskiem aby wierzyciel zwolnił rachunek spod zajęcia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

w związku z dokonanym zajęciem rzeczy przez komornika, żąda jej zwolnienia spod egzekucji, z uwagi na naruszenie jej prawa (np. w przypadku gdy rzecz zajęta stanowi jej własność), powinna złożyć powództwo do sądu o zwolnienie spod egzekucji zajętych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Egzekucja sądowa z renty

można się zwrócić także do wierzyciela, z jednoczesnym wnioskiem o zwolnienie rachunku bankowego spod zajęcia. Decyzje te jednak są podejmowane autonomicznie przez komornika bądź wierzyciela. Co do możliwości odwołania się to są dwie drogi, albo

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

przedmiotu nie należącego do dłużnika, który to przedmiot jest wyłączony spod egzekucji. Powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) o zwolnienie od zajęcia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy naruszenie praw osób trzecich jest wynikiem prowadzenia egzekucji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Zatem w opisanym stanie faktycznym konieczne byłoby wniesienie powództwa o zwolnienie spod egzekucji połowy środków zgromadzonych na rachunku jako środków nie

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.