Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezwolnienie od pracy
 
Wyszukiwana fraza:

zwolnienie od pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 37 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwolnienie pracownika z powodu długotrwałej choroby

, to automatycznie, z mocy samego prawa dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. Do okresu zatrudnienia, od którego art. 53 Kp uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 października 2007

Pracownik nie musi się godzić na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron

, żeby zakład pracy nie zwolnił taty teraz tylko za np. za miesiąc lub dwa? Tata pracuje w tym zakładzie od 15 lat, a z uwagi na jego chorobę, ostatnio przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Zgodnie z art. 30 § 1 k.p. (kodeksu pracy), umowa o pracę

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 marca 2008

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

Czy zwolnienie pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy może spowodować, że będę miał problemy z zatrudnieniem u nowego pracodawcy?

W drodze wyjątku przepisy Kodeksu pracy w art. 52 przewidują przypadki upoważniające pracodawcę do rozwiązania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi samorządowemu skazanemu za przestępstwo umyślne

stanowiska. Czy jest to warunek obligatoryjny czy może zalezy to od pracodawcy?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku, o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 06 nr 169 poz. 1209), zmianie uległ m. in. zapis art. 3 ustawy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Zwolnienie chorobowe musisz dostarczyć w ciągu 7 dni

Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym który kończy się na koniec miesiąca marca b. roku. W tym czasie będę w 3 miesiącu ciąży. Czy mogę przedstawić zwolnienie lekarskie pracodawcy następnego dnia po zakończeniu urlopu?

Zgodnie z art. 62

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

karnego wykonawczego) w zw. z art. 107 § 4 kk (kodeksu karnego), może Pan wystąpić do sądu o zatarcie skazania. Sąd może zarządzić zatarcie skazania po upływie 3 lat, od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, w przypadku skazania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007

Urlop na pisanie pracy licencjackiej

koszty podręczników oraz pokryć opłatę za naukę. W przypadku gdy pracownik nie został skierowany do odbywania nauki (na podstawie art. 5 Rozporządzenia), pracownikowi może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy bez

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 lutego 2007

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

. 174 kodeksu pracy jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

ciągu przebywa na zwolnieniu. Jak wynika z treści § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Podjęcie pracy u innego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego

danej firmy przez okres ponad trzech lat.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Z treści art. 174 1 § 1

Słowa kluczowe: urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.