Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezwolnienie o
 
Wyszukiwana fraza:

zwolnienie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 146 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

współkredytobiorców określa umowa. Zasadniczo dla wierzyciela jakim jest bank, zwolnienie kredytobiorców ze zobowiązania solidarnego nie jest korzystne, albowiem w przypadku gdy kredyt nie jest spłacany może on żądać od każdego ze współkredytobiorców spłaty jako

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Zasądzone odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę brutto czy netto

Wygrałem sprawę w Sądzie Pracy o odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie mnie z pracy. Wysokość odszkodowania wynosi 10.000 zł. Co stanowi trzy moje pensje brutto. Gdy pracowałem z każdej pensji brutto był odprowadzany podatek i składki ZUS

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 września 2007

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

, zwolnienie z części dnia pracy (płatne lub bezpłatne) oraz świadczenia dodatkowe, w tym zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, pokrycie kosztów podręczników i innych materiałów szkoleniowych, a także pokrycie opłat za naukę pobieranych przez

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Jak obliczyć należny zachowek i ile kosztuje opłata sądowa

. ustawy, każda osoba może wnosić o zwolnienie jej z kosztów sądowych w całości lub w części. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 maja 2011

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy, która nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupujący

rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W myśl art. 557 Kc, aby nastąpiło zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności z rękojmi, kupujący musi wiedzieć o wadzie (braku właściwości) i nie podlega badaniu kwestia, czy powinien był

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Można póżniej zgłosić nabycie spadku jeżeli uprawdopodobni się fakt późniejszego powzięcia wiadomości o spadku

terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustawy, zwolnienie

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2009

Niezgodne z prawem zmuszenie pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

zastraszył pracowników i zmusił ich do napisania podania o zwolnienie w trybie natychmiastowym. Pracodawca obronił się przed wypłatą odprawy i zaoszczędził pieniądze, a co z pracownikami, którzy przez 10 lat pracowali nienagannie? Czy kodeks pracy jest po to

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Po przerwie w wykonaniu kary pozbawienia wolności skazany może wnosić o jej zawieszenie

Mam orzeczoną karę 2 lata więzienia, odsiedziałem już 5 miesięcy i wyszedłem na warunkowe zwolnienie w 2010 roku. Niestety we wrześniu 2011 znieważyłem policjanta na służbie i odwiesili mi wyrok. Teraz muszę zostać w areszcie na resztę kary. Obecnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 grudnia 2012

Urlop bezpłatny a okres zatrudnienia

podstawie aty. 174 kodeksu pracy, jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.11.1996 roku, sygn. akt III AUa 888/96 (Opubl

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

odrębnych. W opisanym przypadku termin ten będzie biegł od dnia, w którym dowiedział a się Pani o zajęciu rzeczy przez komornika (co do zasady należy przyjąć, iż biegnie on od dnia dokonania zajęcia). Powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 15 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.