Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezwolnienie o
 
Wyszukiwana fraza:

zwolnienie o

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 146 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Fałszerstwo lub poświadczenie nieprawdy

wbiłam datę tą prawdziwą, a potem wbiłam tą co umowa powinna faktycznie przyjść (miesiąc wcześniej). Mojej przełożonej się to nie spodobało i powiedziała, że zrobiłam fałszerstwo mogę odstać za to naganę bądź zwolnienie. Nie zgodziła się na wymianę

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2008

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia wady w rzeczy sprzedanej

(art. 557 § 1 k.c,). Aby nastąpiło zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, kupujący musi wiedzieć o wadzie i nie podlega badaniu kwestia, czy powinien był wiedzieć np. dlatego, że wada rzeczy była jawna. Zgodnie z wyrokiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Składanie fałszywych zeznań

zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie. Na podstawie art. 186 § 1 kpk - Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Powództwo przeciwegzekucyjne

przedmiotu sporu. Może jednak Pani złożyć wniosek o zwolnienie całkowite lub częściowe od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w tym również opłaty od pozwu. Proszę pamiętać, że powód zobowiązany jest przytoczyć w tymże pozwie wszystkie zarzuty pod rygorem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

jednak Pan złożyć wniosek o zwolnienie całkowite lub częściowe od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w tym również opłaty od pozwu. Proszę pamiętać, że powód zobowiązany jest przytoczyć w tymże pozwie wszystkie zarzuty pod rygorem utraty prawa do

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

W przypadku spadku otrzymanego po 12 maja 2006 roku nie musisz płacić podatku od spadku

spadkowe. Z wyrokiem z sądu przed upływem 30-tu dni udałem się do urzędu skarbowego i oczywiście musieliśmy zapłacić podatek od spadku i darowizn ponieważ matka zmarła przed wejściem w życie ustawy o zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn-z takiego

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

[PIT-2010] Podatkowa ulga meldunkowa przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 roku - zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010

Darowizna dokonana przez spadkodawcę doliczona do spadku

powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku tylko drobnych darowizn

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2007

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

zakresie w jakim nadaje ono rygor natychmiastowej wykonalności lub zwrócić się do wierzyciela o zwolnienie spod egzekucji rachunku bankowego, wskazując na fakt, iż środki zgromadzone na rachunku są Pani niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Możliwość obrony dłużnika banku przed nieuzasadnioną windykacją

zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności podlega całemu wpisowi stosunkowemu tj. 5% wartości przedmiotu sporu. Dłużnik może jednak złożyć wniosek o zwolnienie całkowite lub częściowe od obowiązku

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 15 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.