Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezmiany ustawy
Wyszukiwana fraza:

zmiany ustawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 126 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się do sądu

zaznaczyć, że nie zgadza się Pan z decyzją ZUS i zażądać zmiany decyzji poprzez przyznanie Panu świadczenia. W odwołaniu powinien Pan podnieść, że zaskarżona decyzja zapadła z naruszeniem art. 57 i 58 ustawy z dn. 17.12.1998r., o emeryturach i

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2013

Rejestracja podmiotu leczniczego

ramach praktyki zawodowej. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 sierpnia 2012

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

nazwiska jednego z rodziców nie pociąga za sobą zmiany nazwiska dziecka. Taka zmiana nazwiska dziecka może nastąpić w sytuacji związanej z ustaleniem ojcostwa, zawarciem małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka oraz

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia może złożyć także ubezwłasnowolniony

tego orzeczenia (zgodnie z art. 177 k.r.o. opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia lub zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe). Wniosek taki może złożyć w imieniu

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Rada szkoły a rada rodziców to odrębne instytucje działające w szkole lub placówce oświatowej

tworzenia rady szkoły mimo utraconego mandatu obecnej rady rodziców?

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku, o systemie oświaty, w skład rady szkoły lub placówki wchodzą m. in. rodzice wybrani przez ogół rodziców. Zgodnie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Rozwód w Anglii

rozdzielność nie dotyczy majątku w innych krajach UE?

Sądy w Anglii i Walii zawsze stosują prawo Anglii i Walii do spraw wnoszonych do tych sądów. Na mocy przepisów Ustawy z 1973 r. o Postępowaniu w sprawach domicylu i małżeńskich (the Domicile and

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa podlegającej ochronie rezerwatowej

samej ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika ograniczenie zbywania nieruchomości, jeżeli są położone na obszarach parków narodowych - wymaga wówczas takie zbycie porozumienia z dyrektorem właściwego parku narodowego (a rt. 19 pkt. 3 ustawy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2009

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

nieprawidłowe. Inaczej mówiąc prawo dopuszcza reprezentowanie członka spółdzielni w walnym zgromadzeniu poprzez pełnomocnika. Nie jest to „moda” tylko doszło do zmiany przepisów prawa spółdzielczego polegającej na dopuszczeniu do udziału członka na walnym za

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

przysługuje mi jako nauczycielowi kontraktowemu odprawa?

Znalazła się Pani w sytuacji opisanej w art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r., Karta Nauczyciela. Przepis ten reguluje kwestie związane z wprowadzeniem zmiany planu zajęć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

zezwalające na wykonanie zależnego prawa autorskiego. Czy poprzez ten zapis zamawiający może ingerować w mój projekt, zatrudniając innych wykonawców, którzy będą nanosić zmiany zaproponowane przez zamawiającego?

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 13 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.