Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezmiany+prawomocnego+postanowienia+o+stwierdzeniu+nabycia+spadku
Stwierdzenie nabycia spadku -

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą.
Art. 1025 kodeksu cywilnego

Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.
Art. 1026 kodeksu cywilnego

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2423 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku

Czy mogę złożyć wniosek o nabycie spadku po ciotce Zofii nie dołączając aktów stanu cywilnego rodzeństwa mojego ojca?

Winien Pan dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wszelkie posiadane dowody, z których wywodzi Pan skutki prawne

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Poszukiwanie spadkobiercy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

dysponować swoim mieszkaniem.

Konieczne w tej sytuacji jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy…

Słowa kluczowe: niegodny spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008

Spadkobiercy po uzyskaniu postanowienia o nabyciu spadku mogą dokonać działu spadku

ratalne, odroczony termin zapłaty a także inne postanowienia, które zależą od umówienia się pomiędzy stronami. Jeżeli nie będzie możliwości przeprowadzenia umownego działu spadku, konieczne będzie wniesienie sprawy do sądu z wnioskiem o dział

Słowa kluczowe: dział spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Chwila nabycia spadku

2221/00, który stwierdził, że w przypadku stwierdzenia nabycia spadku w drodze postanowienia sądowego, obowiązek podatkowy powstaje nie z chwilą przyjęcia spadku, lecz z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Ponowne wszczęcie postępowania spadkowego

spadkobiercy nie wymienieni w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku np. wcześniej nie znani, którzy będą domagać się swojego prawa do spadku, drogą dochodzenia swoich praw jest wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2007

Wnioskodawca w sprawie o zniesienie współwłasności może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym współwłaścicielu

ustalenia spadkobierców po jednym ze współwłaścicieli, wówczas możliwe jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez wnioskodawcę. Wnioskodawcą w takim postępowaniu spadkowym może być każda osoba, która ma w tym interes prawny. Wniosek taki może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2012

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy kto ma w tym interes prawny

spadkowe uregulowane jest w art. 669 i następnych k.p.c. i toczy się zawsze na wniosek - nigdy z urzędu. Uprawnionym do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym jest każdy kto posiada interes prawny w takim rozstrzygnięciu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 maja 2008

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może dotyczyć więcej niż jednego spadkodawcy

po spadkodawcy. Zgodnie z art. 669 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2010

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć skrócone odpisu akt stanu cywilnego

osób. Moje pytanie brzmi: Jakie akty odnośnie każdej z osób mających związek z tą sprawą muszę pobrać w USC?

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy załączyć przede wszystkim odpis aktu zgonu spadkodawcy, konieczne będzie wskazanie kręgu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2010

Zbycie spadku jest możliwe po poświadczeniu dziedziczenia przez notariusza lub stwierdzeniu dziedziczenia przez sąd

), spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Warunkiem aby dokonano zatem zbycia spadku jest uzyskanie przez spadkobiercę postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 243 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.