Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezgoda sądu opiekuńczego
 
Wyszukiwana fraza:

zgoda sądu opiekuńczego

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 32 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Paszport dla małoletniego dziecka

rodziców ma prawo zwrócić się do sądu opiekuńczego z odpowiednim wnioskiem o rozstrzygnięcie w tym zakresie przez sąd. Należy zaznaczyć, że dotyczy to także wydania paszportu dla dziecka w celu wyjazdu zagranicznego w celach turystycznych. Jak stwierdził

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2011

Zgoda sądu opiekuńczego na sprzedaż nieruchomości ubezwłasnowolnionego całkowicie

sąd opiekuńczy. Zgodnie z art. 156 krio (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego. Taką ważniejszą

Słowa kluczowe: opieka, ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Zgoda sądu opiekuńczego na sprzedaż mieszkania należącego do małoletniego dziecka

otrzymane ze sprzedaży przeznaczyć na nowo zakupywany lokal.

Mieszkanie stanowi własność małoletniej córki, stąd dla dokonania zbycia przedmiotowego lokalu wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Wynika to z treści art. 101 § 3 krio (kodeksu rodzinnego i

Słowa kluczowe: mieszkanie, nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 listopada 2007

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

zawierana przez małoletniego nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych będzie wymagała zgody przedstawicieli ustawowych , a także zgody sądu opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Czynność prawna dokonana w imieniu osoby pozostającej pod opieką winna zostać dokonana przez kuratora

treścią postanowienia na dokonanie czynności prawnej) dokonania czynności przez samego opiekuna. W pewien sposób zgoda sądu opiekuńczego sankcjonuje dokonanie czynności prawnej przez opiekuna z samym sobą jako przedstawicielem osoby pozostającej pod jego

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. W myśl art. 156 k.r.o. opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Zarządzanie majątkiem osoby pozostającej pod opieką

zezwolenie sądu opiekuńczego. W tym zakresie stosuje się analogicznie przepisy o wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Przepisy powyższe mają umożliwić jedynie prawidłowe wykonywanie opieki przez opiekuna, ale nie stanowią one uprawnienia dla nadużywania

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Zgoda ojca dziecka na wyjazd dziecka poza terytoriu RP

Moje pytanie dotyczy wyjazdu z dziećmi na stałe poza granice Polski. Czy potrzebna jest na to zgoda ojca dzieci (który nie jest moim mężem i nie żyjemy obecnie razem). Ojcu dzieci przysługują prawa rodzicielskie ale to ja je wychowuje, on nawet

Słowa kluczowe: alimenty, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Uznanie dziecka przez ojca, który nie jest mężem matki wymaga uprzedniego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa

wciąż posiada nazwisko byłego małżonka matki dziecka a w rubryce ojciec widnieje - nieznany. W związku z taką sytuacją, która wydaje mi się totalną samowolą sądu polskiego, postępującego wbrew dobru dziecka i stojącemu wbrew normom etycznym oraz przy

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.