Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezawieszenie po
 
Wyszukiwana fraza:

zawieszenie po

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 58 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pismo procesowe o odroczenie terminu rozprawy

ugody. Może Pani także wystąpić do przeciwnika o zawieszenie postępowania. Zgodnie z art. 178 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Pismo procesowe związane z odroczeniem terminu rozprawy musi spełniać wymogi pisma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2014

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

konieczne będzie jego zawieszenie). Zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Osoba trzecia może uzyskać klauaulę wykonalności w razie nabycia wierzytelności

?

Zawieszenie postępowania na podstawie a rt. 174 § 1 pkt. 4 k.p.c. następuje z urzędu. Zgodnie z tym przepisem Sąd zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 września 2010

Niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o rozwód nie tamuje postępowania

podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie

Słowa kluczowe: niestawiennictwo, powód, pozew, pozwany
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Niestewiennictwo strony nie tamuje rozprawy

Jestem po rozwodzie, płacę alimenty, obecnie wystąpiłem o podział majątku. Na wyznaczoną rozprawę w sprawie podziału majątku w dniu 21.11.2012 roku żona nie przybyła. Następną rozprawę wyznaczono na dzień 24.01.2013 roku. Przypuszczam, że żona nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego. Jeżeli zatem nie otrzymał Pan z sądu odpisu sprzeciwu Pozwanego od wyroku zaocznego i o zawieszenie rygoru

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Przedawnienie roszczeń z działalności gospodarczej

zabezpieczenia roszczenia. Zgodnie z art. 124 § 1 k.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Pański wierzyciel prowadził egzekucję sądową, tym samym posiada prawomocne orzeczenie sądowe, które

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

pismo, że zostałem skreślony z listy studentów. Przez kilka lat nikt nie dzwonił w tej sprawie aby powiadomić, że jest jakieś zadłużenie. Czy szkoła po tak długim czasie może dopominać się o zapłatę?

Jak wynika z treści a rt. 99 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Możliwość obrony dłużnika banku przed nieuzasadnioną windykacją

Zaciągnąłem kredyt konsumencki na kwotę 3.000 zł w banku. W 2002 roku kredyt został spłacony ale po 3 latach bank dopatrzył się niedopłaty kapitału i wypowiedział umowę. Sąd wydal bankowy nakaz zapłaty. Skończyło się to egzekucją w listopadzie 2008

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

01.01.2012 roku nastąpiła zmiana art. 24 ust. 4 ustawy, która określa, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, Przed wejściem w życie nowelizacji okres przedawnienia wynosił lat 10

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.