Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezasady r
 
Wyszukiwana fraza:

zasady r

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 121 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwód po orzeczeniu separacji

orzeczenie o charakterze wytycznych (z dnia 18 marca 1968 r. - III CZP 70/66, OSNCP 1968, poz. 77 i z dnia 9 czerwca 1976 r. - III CZP 46/75, OSNCP 1976/9, poz. 184), które maja ukierunkować orzecznictwo sądowe w celu wzmożenia ochrony rodziny, w

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 maja 2007

Świadczenie przedemerytalne

Czy mężczyzna, urodzony w grudniu 1950 roku, z którym zakład rozwiązał umowę o pracę, z zachowaniem 3 miesięcznego wypowiedzenia (termin upłynie 30.06.2009 r.) z przyczyn niedotyczących pracowników (D. U. 2003 nr 90 poz. 844), a ściślej z powodu

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

zasady i terminy przedawnień, należy stosować przepisy dotychczasowe. Obecnie do zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 2003 roku mają zastosowanie trzy grupy przepisów: ustawa o zobowiązaniach podatkowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego

nieruchomości konieczne są remonty a także chciałbym aby zwrócił mi się zainwestowany kapitał. Jakie są zasady podwyżki czynszu, czy mogę go podnieść dowolnie skoro to nie są czynsze regulowane?

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2010

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

)? Rozliczam się wspólnie z mężem.

Zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu

dnia 18 marca 1968 r. i z dnia 9 czerwca 1976 r27), które maja ukierunkować orzecznictwo sądowe w celu wzmożenia ochrony rodziny, w szczególności poprzez ustalenie: czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego małżonka, przy

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Zwrot nakładów poczynionych przez małżonka na majątek odrębny współmałżonka

opiekuńczy (dalej k.r.o.). Zgodnie z art. 31 k.r.o. co do zasady, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2008

Przesłanki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego

. Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2006 roku (sygn. akt IV CK 336/05), obowiązki wynikające ze szczególnej ochrony praw

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co wynika z ogólnej zasady wyrażonej w art. 17 i 94 pkt 6 kodeksu pracy, a także z przepisów wykonawczych - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

lokatorów przed bezzasadnym wypowiedzeniem stosunku najmu. Co do zasady umowa zawarta na czas określony, powoduje wygaśniecie stosunku najmu, a gdy zawarta została umowa na czas nieokreślony, to powody wypowiedzenia stosunku najmu są ograniczone przez prawo

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 13 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.