Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezasady r
 
Wyszukiwana fraza:

zasady r

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 121 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

ZUS nie zawsze ma 10 lat na dochodzenie swoich należności od płatników składek

. ZUS był poinformowany przez Urząd Gminy o zakończeniu działalności Spółki. Żyłem w niewiedzy przez prawie osiem lat nie wiedząc o zadłużeniu. Czy w związku z opieszałością ZUS mam szansę na umorzenie spłaty odsetek?

Co do zasady, zgodnie z

Słowa kluczowe: przedawnienie, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 stycznia 2009

Renta rodzinna podlega egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika

?

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt. 6 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551

Słowa kluczowe: renta, zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 maja 2010

Skutki podatkowe zbycia mieszkania otrzymanego w spadku w 2005 roku

zastosowania przepisy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie weszły w życie z początkiem 2007 roku. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588) zmieniła zasady opodatkowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Nie każdy krewny wstępuje w stosunek najmu po zmarłym najemcy

osób, nie tylko innych krewnych ale także np. wnuka (czyli dalszych niż dzieci zstępnych). Takie stanowisko wynika także z uchwały Sadu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. sygn. akt III CZP 26/2002, zgodnie z którą wnuk zmarłego najemcy nie należy do

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2008

Charakter prawny miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

r. o własności lokali. Sad Najwyższy stwierdził także że miejsce garażowe, o które w sprawie chodzi, nie może być traktowane jako garaż. Po nowelizacjach z lat 1997 i 2000 r. ustawy o własności lokali nie ma wątpliwości, że nadanie danemu

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2008

Uprawnienie do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z lokalu mieszkalnego

: kobiety w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) [20] lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela

stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek zamiejscowy w Warszawie z dnia 02.07.2003 roku sygn. akt II SA 837/03 o gólną zasadą wynikającą z art. 61 Konstytucji, jest dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2010

Sposób obiczenia wysokości dodatku wyrównawczego

ww. Rozporządzenia nie przywołuje konkretnych przepisów, lecz odwołuje się generalnie do zasad obowiązujących przy ustalaniu współczynnika służącego do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień urlopu. W tym zakresie należy stosować zasady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 września 2011

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

pracy, zaś szczegółowo zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Postępowanie przygotowawcze toczy się według właściwości miejscowej

równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego. Analogiczne zasady obowiązują przy ustalaniu właściwości przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze (czyli policja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 13 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.