Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezasady r
 
Wyszukiwana fraza:

zasady r

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 121 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skutki ogłoszenia upadłości

obawiam się iż nie będę w stanie zarobić na utrzymanie firmy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze upadłość może być ogłoszona co do zasady w stosunku do każdego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

) oraz okres 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Zatem okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku z tytułu niezdolności pracownika do pracy wywołanej chorobą (okres zasiłkowy) trwa - co do zasady - nie dłużej niż przez 182 dni (art. 8

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Przywłaszczyć można jedynie cudzą rzecz lub prawo

małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Tym samym, co do zasady wszelkie rzeczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 września 2012

Odstąpienie od umowy przedwstępnej z developerem

wszystkim do kredytobiorcy jako dłużnika, a w drugiej kolejności w stosunku do developera, na podstawie cesji wierzytelności. Zasady związane z dochodzeniem roszczeń od dłużnika jakim jest developer winny być określone w umowie cesji wierzytelności z bankiem

Słowa kluczowe: bank, developer, kredyt, kredyt hipoteczny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2012

Odpowiedzialność odszkodowawcza za kolizję z dzikim zwierzęciem

obowiązek oznakowania drogi czy też nie. Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym znaki drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje, zaś ich znaczenie i zakres obowiązywania oraz szczegółowy sposób

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 października 2012

Postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w razie ustanowienia hipoteki przymusowej

podziału.

W przypadku podziału majątku wspólnego istnieje domniemanie prawne, że o boje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wynika z tego domniemania, że co do zasady każdy z małżonków ma prawo do współwłasności we wszystkich

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2012

Można żądać przed sądem alimentów, które się nie przedawniły

wytoczyć przed Sądem Rejonowym właściwym miejscowo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, powód dochodzący roszczeń alimentacyjnych zwolniony

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Przedawnienie podatku od nieruchomości

tej ustawie, w zakresie przedawnienia roszczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa (dalej Ordynacja). Co do zasady, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji, zobowiązanie podatkowe przedawniają się z

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

publicznych istnieje mozlowość rozpowszechniania wizerunku. Oczywiście kwestia dopuszczalności rozpowszechniania wizerunku w tym opisanym wypadku może być dyskusyjna, a co ważne zgodnie z wyrokiem
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 20 maja 2004 r.
sygn

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

przez jedną osobę różnych czynności wchodzących w skład dwóch różnych podmiotów co do zasady nie niesie za sobą żadnych prawnych ograniczeń, o ile czynności te będą faktycznie wykonywane odrębnie na rzecz każdego z tych podmiotów i będą one prawidłowo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.