Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezachowku
Wyszukiwana fraza:

zachowku

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 140 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dziedziczenie testamentowe

uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). § 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2007

Rozporządzenie na wypadek śmierci

prawidłowo przez osobę, która swoją wolę wyraziła swobodnie i świadomie (koszt ok. 50 zł). Powołując jednak do spadku spadkobiercę lub spadkobierców testamentowych, należy pamiętać o roszczeniu najbliższych krewnych do zachowku. Zgodnie z art. 991 § 1 kc

Słowa kluczowe: dziedziczenie, testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2007

Wykup mieszkania komunalnego a skutki zbycia

przyszłości mieszkanie to nie zostało doliczone do masy spadkowej i nie było problemów z zachowkiem, zbycie mieszkania nie może nastąpić w wyniku darowizny gdyż, zgodnie z art. 993 Kc (Kodeksu cywilnego), przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez sąd

skutek taki, że będzie on uprawniony do żądania zachowku w myśl art. 991 k.c. Dla oceny jednak czy taki zachowek w określonym stanie faktycznym by przysługiwał, konieczne byłoby ustalenie czy istotnie potencjalny spadkobierca ustawowy będzie do niego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2010

Każdy z małżonków może powołać drugiego współmałżonka do spadku

dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. W takim wypadku syn jednak będzie ewentualnie uprawniony do uzyskanie od spadkobiercy testamentowego sumy pieniężnej z tytułu zachowku. Zachowek taki wynosi co do zasady ½ wartości udziału spadkowego, który by

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Darowizna mieszkania dokonana przez osobę najbliższą

). Darowizny doliczone są do masy spadkowej dla ustalenia wartości należnego zachowku, na podstawie art. 996 k. c. - darowiznę uczynioną przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

pokryć zachowek za ta nieruchomość? Czy może podważać ważność tego prawa do zachowku, przez to, że była to umowa fikcyjna, mająca na celu zagwarantowanie prawa do zamieszkiwania? Sprawa jest juz w sądzie ale czy ewentualnie można zawrzeć ugodę? Czy ze

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Dożywocie a spadek

nastąpiło przekazanie nieruchomości w wyniku umowy o dożywocie, a nie darowizny, nie mają zastosowania przepisy mówiące o zobowiązaniu obdarowanego do zapłaty zachowku. Zachowek jest prawem spadkobierców ustawowych, zgodnie z którym przysługuje im roszczenie

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 stycznia 2007

Rozporządzenie majatkiem na wypadek śmierci przez testament

. Roszczenie to osoby uprawnione z zachowku mogą wytoczyć spadkobiercą. Jest to uprawnienie, z którego mogą, ale nie muszą korzystać. Porady prawne / Pomoc prawna Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Zadatek dany przy zawarciu umowy

, czyli powszechnie obowiązującym. Przepisy dotyczące zachowku nie są przepisami powszechnie obowiazującymi, są one stosowane nie jako posiłkowo - co sugeruje zapis, że stosuje się je w braku odmiennego zastrzeżenia umownego. Strony mogą zatem dokonać

Słowa kluczowe: zadatek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2007
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.