Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezachowanie+form
 
Wyszukiwana fraza:

zachowanie+form

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 111 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powstanie rady szkoły a uprawnienia rady pedagogicznej szkoły

żadnych kompetencji w zakresie powoływania rady rodziców, opiniowania jakiegokolwiek zachowania rodzica lub stwierdzania czy zachowanie rodzica jest lub nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Należy stwierdzić, że działanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Niezachowanie formy pisemnej przy umowie o roboty budowlane ma daleko idące konsekwencje

umówionego wynagrodzenia. Nie zachowanie formy pisemnej (bez rygoru nieważności) zastrzeżonej dla umowy o roboty budowlane ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2008

Odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w przypadku przejęcia zakładu pracy

niewykonywania pracy tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. W okresie wypowiedzenia pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę dlatego, że wykonuje pracę, a w każdym razie pozostaje w stosunku pracy. W zasadzie nie jest możliwe zachowanie prawa do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Nie zachowanie zatem przedmiotowego

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Wynagrodzenie za dzieło powinno zostać wypłacone jeżeli dzieło zostało wykonane

w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. Jednakże

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lutego 2009

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

. (kodeksu cywilnego), umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) a inwestorem, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie zachowanie w takim przypadku prawem przewidzianej formy, powoduje, że zawarta w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Nie wszystkie pełnomocnictwa spółdzielnia wpisuje do Krajowego Rejestru Sądowego

zatem udzielone w dowolnej formie, chyba że do ważności czynności prawnej jest wymagane zachowanie formy szczególnej. Pełnomocnictwo takie powinno być wówczas udzielone w tej samej formie zgodnie z art. 99 § 1 k.c. Ponadto pełnomocnictwo do dokonywania

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 lipca 2009

Oszustwo

, konieczne byłoby aby jego zachowanie wyczerpało wszelkie znamiona ustawowe, a ponadto wina sprawcy w tym przypadku musiałaby być umyślna (sprawca chciał dokonać przestępstwa oszustwa, lub przynajmniej na to się godził). Już pierwsza kwestia

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Nadużywanie alkoholu przez małżonka stanowić może przesłankę jego winy w rozkładzie małżeństwa

pożycia. Choć sąd może także dojść do przeciwnych ustaleń, np. w przypadku gdy choroba alkoholowa jest następstwem rozkładu pożycia małżeńskiego, albo innych zdarzeń, które legły u jej podstaw, a zachowanie tego chorego współmałżonka nie było jedyną

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Na przejęcie długu konieczna jest zgoda wierzyciela

. Oświadczenie wierzyciela o wyrażeniu zgody na przejęcie długu dla zachowania ważności wymaga formy pisemnej, nie jest natomiast konieczne zachowanie formy aktu notarialnego. Jest ono jednak bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług

Słowa kluczowe: przejęcie długu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2010
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 12 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.