Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezachowanie+form
 
Wyszukiwana fraza:

zachowanie+form

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 111 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ukrywanie dokumentów przed osobą uprawnioną nosi znamiona przestępstwa

zachowanie sprawcy, który niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać. W tym przypadku można mówić o zachowaniu się polegającym na ukryciu. Treść wyrazu ukrywa jest wieloznaczna, nie obejmuje

Słowa kluczowe: dokument, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Lokal do wykonywania działalności w formach wychowania przedszkolnego musi spełniać określone wymogi

Chcę założyć działalność gospodarczą w formie dziennej opieki nad dziećmi i form pozaszkolnych działalności wspierających edukację i naukę języków. Zamierzam wynajmować budynek, który obecnie ma status budynku gospodarczego z możliwością

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Odowłanie darowizny z uwagi na nie wykonanie przez obdarowanego polecenia

, jest takie zachowanie obdarowanego, które zasługuje na szczególne potępienie, można to pojęcie odnieść do popełnienia przez obdarowanego przestępstwa albo ciężkiego naruszenia obowiązków rodzinnych względem darczyńcy, np. pobicie, zniewaga, kradzież

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2006

Jak kara grozi za fałszowanie dokumentacji przetargowej

, sposób w jaki doszło do przestępstwa oraz zachowanie sprawcy po jego popełnieniu, ew. przyznanie się sprawcy do czynu oraz złożenie odpowiednich wyjaśnień, opinia środowiskowa o sprawcy

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 grudnia 2006

Czyn ciągły przy wykroczeniu

Pańska wina nie budzi wątpliwości zostanie Pan uznany winnym i odpowiednio ukarany. Sąd wymierzając karę bierze pod uwagę wiele aspektów, m. tn. takich jak zachowanie sprawcy w trakcie przestępstwa i wykroczenia, a także po jego dokonaniu (przyznanie się

Słowa kluczowe: przestępstwo, wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Odwołanie darowizny

dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Niewdzięczne będzie każde zachowanie obdarowanego, niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, przy czym aby zostało uznane za rażąco niewdzięczne , musi cechować je znaczne nasilenie złej woli skierowanej na

Słowa kluczowe: darowizna, odwołanie darowizny
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Wykup mieszkania spółdzielczego po rozwodzie

sądowego o podział tego prawa. Jeżeli małżonkowie nie dokonają tej czynności, spółdzielnia powinna wyznaczyć im dodatkowy termin (nie krótszy niż 6 miesięcy), uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego nie zachowanie. Skutkiem takim może być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2007

Odpowiedzialność za sprzedaż alkoholu nieletnim

ustawy z dnia 26 października 1986 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Zmiana warunków pracy i płacy w okresie ciąży

. Groźbą taką zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego może być także zachowanie formalnie zgodne z prawem, które jednak zmierza do wymuszenia złożenia oświadczenia woli przez drugą stronę. Zgodnie z art. 88 § 2 Kodeksu cywilnego uprawnienie do uchylenia

Słowa kluczowe: wypowiedzenie zmieniające
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 listopada 2007

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

Pana zachowanie wyczerpuje przesłanki określone dla przestępstwa opisanego w art. 270 § 2 kk (kodeksu karnego), zgodnie z którym, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, podlega, kto wypełnia blankiet

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 12 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.