Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezachowanie+form
 
Wyszukiwana fraza:

zachowanie+form

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 111 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Błędy w oznaczeniu zaliczki i zadatku w umowie

wykładni określone w art. 65 KC, tzn. tłumaczymy zachowanie Stron stosownie do okoliczności, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów, badając raczej jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy niż jej dosłowne brzmienie

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2006

Uciążliwy sąsiad

do sądu, najczęściej będzie dotyczyć to jednak przypadku gdy: zachowanie sąsiada wyrządziło Pani szkodę lub krzywdę, zachowanie to narusza Pani dobra osobiste, postępowanie sąsiada narusza

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2007

Szkoda wyrządzona ruchem pojazdu mechanicznego

się bramę. Po jakimś czasie wspólnota przysłała do mnie pismo że obciąża mnie kosztami naprawy bramy. Na to pismo ja odpowiedziałem że się nie zgadzam ponieważ to ja jestem poszkodowanym. Oczywiście wspólnota zarzuciła mi nie zachowanie ostrożności

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2008

Nieobyczajny wybryk w pracy może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę

dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Naszym zdaniem w opisanym stanie faktycznym, Pańskie zachowanie wyczerpuje raczej znamiona wykroczenia niż przestępstwa. W

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Wznowienie postępowania

pozwu oraz zawierać : oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi, oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Podpisanie się za inną osobę, czyli fałszerstwo dokumentów

kary nie przekraczała stopnia winy. W szczególności sąd uwzględnia motywację oraz sposób zachowania się sprawcy, warunki osobiste sprawcy, zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Należy jednak pamiętać, że sąd może zastosować nadzwyczajne

Słowa kluczowe: fałszerstwo, karne prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 marca 2007

Testament ustny jako szczególna forma testamentu

obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Spadkobiercę można pozbawić prawa do zachowku

testament, w którym winna wskazać spadkobiercę ustawowego, którego pozbawia prawa do zachowku oraz przyczyny pozbawienia tego prawa, określone w art. 1008 k.c. Przyczynami takimi mogą być takie zachowanie uprawnionego do zachowku jak: wbrew

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2009

Odpowiedzialność za przemyt celny i oszustwo celne

organom celnym. Innym ewentualnym przepisem, który także może mieć zastosowanie w opisanym stanie faktycznym, to oszustwo celne, określone w art. 87 § 1 k.k.s. uważane jest takie zachowanie sprawcy, który przez wprowadzenie w błąd organu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2010

Zwrotu udzielonej ustnie pożyczki można żądać także jako zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia

przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Ustawa przewiduję zachowanie formy pisemnej dla celów dowodowych. Zgodnie z treścią art. 74 § 1 k.c. zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 12 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.