Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezażalenie
Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej -

Jeżeli w egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz lub prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały również objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym przez wierzyciela, organ egzekucyjny doręcza mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie przysługuje wierzycielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.
 

art. 39 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 
 
Wyszukiwana fraza:

zażalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 52 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie alimentów i zabezpieczenie roszczenia

wykonalności (art. 396 kpc w zw. z art. 360 kpc). Sprawa rozpoznania Pani zażalenia zostanie zgodnie z zasadą dewolutywności przekazana przez sąd I instancji, (do którego musi trafić to zażalenie) sądowi wyższej instancji. Zgodnie z art. 397 § 1 kpc sad II inst

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Koszty procesu w postępowaniu karnym

na nią przystałem. Teraz nagle dostaje kilka tysięcy kosztów sądowych. Czy mogę pisać jakieś zażalenie? Gdzie i w jakiej formie? Jaka jest szansa uniknięcia tych kosztów? Czy istnieje (w najgorszym wypadku) możliwość rozłożenia chociaż tego na raty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 września 2007

Brak podpisu na zażaleniu

Strona z którą się procesuję, złożyła na postanowienie sądu zażalenie. Postanowienie było na moją korzyść. Zażalenie to jednak nie zawiera podpisu ręcznego a jedynie maszynowo wpisane imię i nazwisko. Czy takie zażalenie jest ważne i zostanie

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2007

Zażalenie na postanowienie ogłoszone na rozprawie

Odraczałem sie od wykonania kary orzeczonej przez sąd, lecz nie odroczono mi jej i na sprawie sędzina powiedziała, że mam 7 dni na zażalenie, ale te 7dni jest liczone od dostarczenia listownego postanowienia w tej sprawie, czy od słów sędziego

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Wniosek o przywrócenie terminu a zażalenie

Wniosłem apelację ale Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji z powodu jej nieopłacenia. Napisałem pismo o przywrócenie terminu, ale Sąd wezwał mnie do sprecyzowania czy jest to wniosek o przywrócenie terminu czy też jest to zażalenie. Ja

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu

Panią zawiniona. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, winna zatem Pani wnieść zażalenie . Oznacza to, że powinna Pani w opisanym stanie faktycznym wnieść dwa pisma, jedno to wniosek o przywrócenie terminu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

Zostałam zatrzymana przez policję na ulicy bez żadnego powodu. Policjanci kazali mi pokazać dokumenty, kilkakrotnie prosiłam o podanie danych policjantów, bezskutecznie. Policjanci byli umundurowani ale nie okazali mi legitymacji, stąd odmówiłam pokazania dowodu osobistego. Wówczas zostałam przez policjanta przewrócona na ziemie. Po tym okazałam…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

Moj problem polega na tym, że dostałem z Inspekcji Transportu Drogowego 3 mandaty zrobione fotoradarem. Po rozmowie z miła Panią z ITD chcąc uniknąć kilku punktów karnych i niższej kary pieniężnej odmówiła mi takiej prośby i stwierdziła, że nie ma takiej możliwości. Wiem, że zgodnie z ustawą o ruchu drogowym organ który wystawia mandat kredytowy…

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Na orzeczenie sądu upadłościowego wydane w II instancji nie przysługuje środek odwoławczy

Sąd Upadłościowy II instancji w składzie 3-ch sędziów wydał postanowienie oddalające zażalenie na postanowienie sędziego komisarza w przedmiocie oddalenia sprzeciwu od listy wierzytelności. Z uzasadnienia postanowienia wynika, że sąd oparł swoje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 marca 2014

Zażalenie na orzeczenie grzywny przez sąd cywilny

zarządzenia w sprawie nałożenia grzywny przez sąd przysługuje środek odwoławczy w postaci wniesienia zażalenia na zarządzenie sądu, do sądu II instancji. Zgodnie z art. 394 § 1 pkt. 5 k.p. c. zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na

Słowa kluczowe: grzywna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.