Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezaświadczenie+o+otrzymywanym+wynagrodzeniu
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o. o. - Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Przepisy te nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.
Art. 299 kodeksu spółek handlowych
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2386 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie ma obowiązku rejestracji w USC ślubu zawartego poza granicami Polski

osób reguluje w Polsce ustawa z 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej Prawo USC). Zgodnie z przepisami tej ustawy urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą można zarejestrować w polskich księgach stanu

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do spłaty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

natychmiastowej wykonalności, od którego złożyłem sprzeciw. Komornik prowadzi egzekucje na wynagrodzeniu i była żona pobiera pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Czy była żona ma prawo pobierać świadczenia z MOPS bez ponownego wyroku o alimenty? Czy komornik może

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Prawo do nieodpłatnej opieki z ubezpieczenia zdrowotnego

lekarską?

Kwestie związane z prawem do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (dalej ustawa o

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2014

Odroczenie rozprawy sądowej

urzędu. Reasumując, winna Pani złożyć wniosek o odroczenie terminu rozprawy . Do wniosku należy załączyć albo zaświadczenie od lekarza sądowego albo wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Zgodnie z treścią art. 214 § 1 k.p.c

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2011

Zaliczka alimentacyjna po 18 roku życia

zaświadczenia o kontynuacji nauki przez osobę uprawnioną do zaliczki alimentacyjnej (ze zmianą z 30 czerwca 2006 roku). W związku z powyższym, zaświadczenie takie powinna wydać szkoła, do której uczęszcza osoba uprawniona. Zaświadczenie musi zostać wydane lub

Słowa kluczowe: alimenty, zaliczka
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Zwolnienie chorobowe musisz dostarczyć w ciągu 7 dni

ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Jawność rozprawy jako prawo pozwanego w postępowaniu cywilnym

naruszenie w stosunku do stron może być podstawą unieważnienia całego postępowania, jeżeli w jego następstwie strona była pozbawiona możności obrony swych praw - podstawa prawna art. 379 pkt.5 kpc. Oczywiście powinien Pan posiadać jakieś zaświadczenie lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2006

Zniesienie współwłasności samochodu

: zaświadczenie o demontażu pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2008

Wykreślenie zastawu rejestrowego

rejestrowego; 3) osoby, która nabyła przedmiot zastawu rejestrowego i która dołączyła do wniosku: a) oświadczenie zastawnika (banku) o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów albo b) zaświadczenie komornika lub innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Wysokość wynagrodzenia stanowi informację prawnie chronioną

. Niewątpliwie udostępnienie informacji o wysokości pracownika jest także dozwolone za zgodą samego zainteresowanego pracownika. Często będzie to w sytuacji gdy pracownik sam zwróci się do pracodawcy o udzielenie informacji o jego wynagrodzeniu, np. na potrzeby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 grudnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 239 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.