Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnez-2
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

z-2

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1124 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanowienie drogi koniecznej

nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej przysługuje roszczenie do właścicieli gruntów sąsiednich o ustanowienie za wynagrodzeniem takiej drogi. Z treści art. 145 § 2 kc wynika, że przeprowadzenie drogi koniecznej w razie braku zgodnego jej

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2007

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Możliwe jest zatem uchwalenie przez wspólnotę uchwały, gdy nie wszyscy właściciele będą za jej podjęciem, co wynika z art. 23 § 2 ustawy o własności lokali, który stanowi

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

otwarcia spadku, a zatem na zasadzie art. 931 § 2 k.c. udział spadkowy, jaki by mu przypadł, przypada jego dzieciom w równych częściach, co wiąże się z koniecznością dalszego złożenia oświadczenia przez Pańskie dzieci. Generalnie najkorzystniej byłoby

Słowa kluczowe: oświadczenie, spadek, spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008

Spadkobiercę można pozbawić prawa do zachowku

Moja babcia z dziadkiem mieli nieruchomość (domek z działką). Mieli 2 córki, moją mamę i ciotkę. Dziadek 10 lat temu zmarł, została przeprowadzona została sprawa spadkowa, w której to ustanowiono, że 4/6 własności nieruchomości jest babci, a

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2009

Wezwanie do zapłaty nadpłaconego czynszu

krótsze terminy przedawnienia roszczeń (np. roszczenia okresowe przedawniają się z upływem lat 3, roszczenia z umowy ubezpieczenia 2 lata, a roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata). Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Nie wszyscy krewni mogą wstąpić w związek małżeński na gruncie prawa świeckiego i kościelnego

czwartego stopnia linii bocznej włącznie (kan. 1091 § 2), jednakże w tym zakresie możliwa jest dyspensa. Nie mniej jednak z opisanego stanu faktycznego wynika dalsze pokrewieństwo, a mianowicie pokrewieństwo w linii bocznej w stopniu siódmym, co nie jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Renta planistyczna dotyczy tylko tej części nieruchomości która została zbyta i dla której dokonano zmiany planu

Nieruchomość posiada powierzchnię 1.2 ha, z której część o pow. 0.2 ha nie miała zmienionego przeznaczenia w nowo uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dla pozostałej części tereny rolne zostały zmienione. Nieruchomość

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20.01.2005 roku sygn. akt I KZP 31/04, zbycie rzeczy zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, może wyczerpywać znamiona przestępstwa określonego w art. 300 § 2

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Uzupełnienie zachowku w razie dokonania darowizny przez spadkodawcę

stanowiłby co do zasady ¼ wartości tego prawa (mieszkania). Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku prawa zachowku po spadkodawcy, który zmarł w 2003 roku, może Pani zgodnie z treścią art. 1007 § 2 k.c. powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2013

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

zapłacenia prowizji od dokonanej transakcji. Jest jednak małe, ale. Ze strony firmy umowę podpisała inna osoba, nie wymieniona w umowie z nazwiska. Na dole umowy widnieje tylko napis - z upoważnienia Pośredników Agent, pod którym widnieje podpis tej osoby

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1 … 90  |  91  |  92  |  93  |  94 … 113 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.