Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnez-2
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

z-2

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1124 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o przywrócenie terminu a zażalenie

Wniosłem apelację ale Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu apelacji z powodu jej nieopłacenia. Napisałem pismo o przywrócenie terminu, ale Sąd wezwał mnie do sprecyzowania czy jest to wniosek o przywrócenie terminu czy też jest to zażalenie. Ja

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Będąc u fryzjera potrąciłem maszynkę do strzyżenia, która przez to wpadła do wiadra z wodą. Wartość takiej maszynki to ok. 1.000 zł, natomiast fryzjerka kupiła ją w ramach

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Wydanie nieruchomości a eksmisja to dwie różne sprawy

, 2) małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, 3) obłożnie chorych, 4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Wykup mieszkania zakładowego od PKP a waloryzacja wpłaconej kaucji

dniu 12 listopada 1994 roku. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, kaucja podlega zwrotowi w zrewaloryzowanej kwocie. Sąd Najwyższy w uchwale z 26 września 2002 roku, sygn. akt III CZP 58/2002 stwierdził, że nie jest wyłączona

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

W przypadku nie płacenia abonamentu RTV może być prowadzona egzekucja

: 1. niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub 2. podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności. Ponadto w wyjątkowych

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Środek odwoławczy od orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

służy odwołanie, zażalenia na nie lub inny środek zaskarżenia? Jeżeli tak - to proszę o powołanie podstawy prawnej.

Musimy tutaj rozgraniczyć obowiązywanie ustawy Prawo o adwokaturze, tj. przed ostatnimi zmianami oraz po nich. Zgodnie z art. 4

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Renta rodzinna podlega egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika

przez niego tytułu wykonawczego c) należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi; 2) 60% kwoty najniższej emerytury lub

Słowa kluczowe: renta, zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 maja 2010

Jeżeli osiągasz dochody musisz zapłacić podatek dochodowy

jednej osoby. Darowizna taka co do zasady podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% w przypadku umowy darowizny. Darowizna pod warunkiem spełnienia określonych wymogów zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Nie można przyjąć częściowo spadku a częściowo go odrzucić

zatem na zasadzie art. 931 § 2 k.c. udział spadkowy, jaki by mu przypadł, przypada jego dzieciom w równych częściach. Art. 670 § 1 k.p.c. zobowiązuje sąd do badania z urzędu kto jest spadkobiercą, z czego wynika obowiązek ustalenia, czy dzieci

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2008

Jak usunąć linię energetyczną, która zagraża zdrowiu i mieniu

przedsiębiorstwie energetycznym ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń przesyłowych. Wynika to także z art. 9c ust. 2 pkt. 1 i 3 Prawa energetycznego, zgodnie z którym, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008
« Poprzednia 1 … 82  |  83  |  84  |  85  |  86 … 113 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.