Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnez-2
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

z-2

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1124 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

orzeczenie oraz decyzja, jednakże jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 grudnia 1993 roku, sygn. akt WZ 216/93, przez podjęcie "represji", o której mowa w ust. 2 art. 1 ww. ustawy należy rozumieć wszelkie formy prześladowania będącego

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Odpowiedź w zakresie umorzenia długu

Jaki termin ma administracja na odpowiedz na podanie o umorzenie długu, bądź rozłożenie go na raty, za zaległości za czynsz, media. Składaliśmy podanie dwa lata temu, a odpowiedź otrzymaliśmy teraz z naliczeniem odsetek. Odsetki okazały się dużo

Słowa kluczowe: dług, długi, KPA, odpowiedź
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2010

Postępowania w sprawie o rozwód po złożeniu pozwu

ponowne wniesienie pozwu (z usuniętymi brakami formalnymi). Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi. Pozew pod rygorem zwrotu musi zostać złożony w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami (przedłożenie tylko

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Dłużnik nie może zmusić wierzyciela do umorzenia długu

z art. 6 ust. 2 pkt c Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, potwierdzonego w art. 47 ust. 1 Karty Praw Unii Europejskiej oraz ze standardów wyznaczonych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Na gruncie obowiązujących

Słowa kluczowe: umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Brak testamentu powoduje powołanie do spadku spadkobierców ustawowych

ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył lub

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 grudnia 2010

Czynność prawna dokonana w imieniu osoby pozostającej pod opieką winna zostać dokonana przez kuratora

tymi osobami; 2) przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Bank nie każdemu udzieli informacji objętych tajemnicą bankową

przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt. 2 Prawa bankowego bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie sądu w związku z prowadzonym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 października 2012

Umorzenie postępowania nie uniemożliwia ponowne złożenie pozwu

oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana, nie może sprawy rozpoznać stąd zachodzi konieczność umorzenia postępowania. Również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 grudnia 2003 roku sygn. akt II UK 163

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 18 lutego 2013

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

pośrednictwem pełnomocnika (na mocy art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.). Zgodnie z art. 36 § 3 prawa spółdzielczego

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Spadek poza granicami Polski

się na wspólnym koncie z synem w banku w USA?

W prawie polskim zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku powinno dotyczyć całości majątku spadkowego. Zatem w przypadku wszczęcia takiego postępowania w Polsce

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2014
« Poprzednia 1 … 73  |  74  |  75  |  76  |  77 … 113 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.