Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnez-2
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

z-2

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1124 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można wymeldować osoby przebywającej w zakładzie karnym bez zgody tej osoby

Czy jest możliwość wymeldowania z miejsca stałego zameldowania osadzonego w zakładzie karnym?Od ponad 10 lat jest on właścicielem posiadłości, (dom, ogród), tam mieszka jego żona i tam spędza wszystkie urlopy i przepustki. W miejscu zameldowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2008

Wznowienie zakończonego postępowania o podział majątku

Sąd przyznał mojemu byłemu mężowi kwotę 200 tys. zł jako spłatę majątku wspólnego, w 3 ratach. Ja nie spłaciłam bo nie mam z czego, muszę sprzedać dom ale z tym jest ciężko. Uważam że przyznanie spłaty połowy naszego majątku jest bardzo krzywdzące

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 czerwca 2012

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

(wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W myśl § 2

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

ustawowych uprawnień. Także w myśl art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Zwrot nakładów poniesionych na wynajmowane mieszkanie

Żyje w konkubinacie. Podpisałem z teściową umowę o wynajem lokalu mieszkalnego (jej mieszkania) na czas nieokreślony, w zamian zobowiązałem się do kilku remontów np. założyłem ogrzewanie i inne rzeczy. Po 2 latach musze się wyprowadzić ponieważ

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Ochrona wynagrodzenia za pracę w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej

złotych, a mam na utrzymaniu nieletniego uczącego się syna?

Zgodnie z art. 87 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 § 2 ust. 2 k.p. (kodeksu pracy), z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 października 2009

Oddanie w użytkowanie gruntów leśnych

sygn. akt II FSK 1228/06 stwierdził, że z treści regulacji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych należy wyprowadzać wniosek (a contrario), że obowiązek podatkowy nie ciąży na nadleśnictwach, jeżeli nie

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lipca 2010

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

problemów z ewentualną egzekucją długów dziecka.

W przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego, komornik może dokonać zajęcia ruchomości nie tylko tych które są własnością dłużnika, ale także tych które znajdują się w jego władaniu (art. 845 § 2

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

fizyczny chyba, że podział taki byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. W myśl art. 212 § 2 k.c. rzecz, która nie daje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Podział wkładu mieszkanowego i prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego

CRN 227/73 (OSNC 1974, nr 11, poz. 189). Z przytoczonych orzeczeń wynika, że ważne powody w rozumieniu art. 43 § 2 k.r.o. nie zachodzą w każdym wypadku faktycznej nierówności przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego, lecz wówczas

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2009
« Poprzednia 1 … 50  |  51  |  52  |  53  |  54 … 113 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.