Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnez-2
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

z-2

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1124 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16.02.1995 roku sygn. akt I ACz 49/95, przewidziany w art. 428 § 2 k.p.c. roczny termin do złożenia przez stronę wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania rozwodowego jest terminem ustawowym. W razie jego uchybienia strona

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej

albowiem umowa nie została wykonana prawidłowo a rzecz sprzedana (pojazd) ma wady prawne. Zgodnie z treścią art. 556 § 2 k.c. (kodeksu cywilnego), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Właściwość organów podatkowych

osoba przebywa w określonym miejscu. Celem instytucji zameldowania jest wyłącznie administracyjny cel ewidencyjny (zob. art. 10. 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych ). Dlatego też należy podzielić pogląd

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno-rentowego

małżeńskiej, ma także prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w art. 70 ust. 1 lub 2 ustawy, miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Reasumując, zawarcie umowy

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Utrata ulgi podatkowej

uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Zgodnie jednakże z art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn , w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 4a ust. 1 i 2 ustawy (nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2011

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

, lecz jako faktyczne świadczenie pracy lub okres przerw w zatrudnieniu takich jak np. przestój, ale już nie urlop bezpłatny. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści [2] . Każdy ze współwłaścicieli może zatem żądać od tego ze współwłaścicieli, który posiada rzecz i pobiera z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2010

Zmiana orzeczenia w sprawie alimentów

rodziny, mieszka sama i generalnie powodem zamieszkania syna u mnie były jego tragiczne wyniki w nauce pod koniec szkoły podstawowej oraz problemy wychowawcze (wagary, itd,) wynikające z braku odpowiedniej opieki. Po tych 2 latach sytuacja mojego syna

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Kupno nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji

Wspólnie z żoną chcemy kupić dom, który jest własnością teściów. Ze względu na problemy finansowe teściowie przestali regulować miesięczne raty kredytu hipotecznego, na w/w dom. Komornik ogłosił drugą licytację, która to miała odbyć się w maju

Słowa kluczowe: egzekucja, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2007

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne także względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna). Ponadto zgodnie z § 2 ww. przepisu, czynność prawna ma datę pewną także w wypadkach następujących

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 39  |  40  |  41  |  42  |  43 … 113 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.