Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnez-2
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

z-2

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1124 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

nieokreślony, został ustalony w art. 47 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem odszkodowanie, o którym mowa w art. 45 k.p. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Art. 47 1

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

odpowiedzialności, to wtedy ocenia się to jako opóźnienie (art. 476 zdanie 2 k.c.). Zgodnie z art. 477 § 1 k.c. w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jak słusznie

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Apelacja sprowadzająca się do polemiki z sądem nie zasługuje na uwzględnienie

. Z tego powodu zostałam pozwana przez byłego męża do sądu i wyrokiem sądu nakazano mi wymianę - w opinii Sądu podstawą żądania jest art. 222 par. 2 k.c. Nie mogę się z tym zgodzić albowiem uważam że ów parapet jest częścią wspólnego remontu, a nie jak

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009

W stosunku do pewnych osób, eksmisja z lokalu mieszkalnego może być przeprowadzona jedynie do lokalu socjalnego

. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Nie mniej jednak w razie zameldowania na pobyt stały

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 stycznia 2010

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca dziecka z powodu zaniedbywania swoich obowiązków

obowiązek alimentacyjny. Zgodnie z art. 135 § 2 k.r.o. wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2010

Zaplanowany urlop w planie urlopów może być zmieniony tylko z ważnych powodów

zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167(2) k.p. (Pracodawca

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Syn zamieszkujący w chwili śmierci z emerytowanym żołnierzem ma prawo do służbowego lokalu mieszkalnego

Jestem emerytem wojskowym. Mieszkam w lokalu zarządzanym przez WAM. Mieszkanie było do wykupu (obecnie zawieszony). Czy po mojej śmierci, mieszkający stale ze mną syn (pełnoletni), będzie mógł mieszkać (zgodnie z k.c.), czy będzie musiał mieszkanie

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 kwietnia 2009

Odprawa w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika

wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zawsze przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy, o czym pracodawca winien pracownika pouczyć. Pracownik w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku zatrudnienia, może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu rzeczy w drodze zasiedzenia, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu

[2] Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 09.10.1996 roku sygn. akt II CKU 23/96

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy wygasa wraz z wygaśnieciem trwania stosunku pracy

Z pracodawcą mam podpisaną umowę o zakazie konkurencji, gdzie nie ma wzmianki o możliwości, czy warunkach wypowiedzenia jej przeze mnie. Umowa ta jest na czas nieokreślony. Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje mnie przy wypowiadaniu tej umowy

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 113 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.