Kalendarz przedsiębiorcy: 10-12-2018 Wypłata wynagrodzenia (Pracownik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnez-2
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

z-2

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1124 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

taka powinna być zawarta przez osobę będącą opiekunem dzidka, czyli przez Pani matkę. Zgodnie z art. 159 § 1 ust. 2 krio, opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką przy czynnościach prawnych pomiędzy osobą pozostającą pod opieką

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

mocodawcy może być udzielone w zwykłej formie pisemnej. Pełnomocnictwo w formie szczególnej (aktu notarialnego), wymagane będzie tylko dla tych czynności, które sporządzane będą w takiej formie. Powyższe wymogi wynikają m. in. z treści a rt. 33 § 1 i 2

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Przeniesienie własności mieszkania przez dłużnika

Nie wiem jak rozwiązać sprawę spadkową. Kilka miesięcy przed śmiercią dziadka mieszkałam razem z nim w jego mieszkaniu, które miał na mnie przepisać, niestety nie zdążył ani mieszkania zapisać ani nawet mnie zameldować. Jedynym spadkobiercą jest

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2006

Znaczenie orzeczenia winy przy rozwodzie

ustalaniu obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z art. 60 § 2 krio (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Wydanie prawa jazdy po upływie okresu zakazu

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Zgodnie z § 11 pkt. 2 Rozporządzenia prawo jazdy lub pozwolenie, w którego zakresie ustalony został zakaz wydaje się, osobie

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Sąsiad nieruchomości może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

cichu, poza naszymi plecami wszystko załatwić.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2012

Rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia rozprawy

pierwszym posiedzeniu. Warunkiem takiego rozwiązania jest aby z żądaniem zaniechania orzekania o winie wystąpili zgodnie oboje małżonkowie ( art. 57 § 2 k.r i o. ). Nie wiem jednak, czy Pańska małżonka przystanie na taką Pana propozycję. Na

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 grudnia 2013

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. Zgodnie z § 2 powyższego przepisu, w razie zajęcia

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Wykup mieszkania komunalnego na rzecz innej osoby

. Jedyny problem może być w przypadku gdy wykup mieszkania następuje z bonifikatą. Obecnie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami, w art. 68 ust. 2 przewiduje, że nabywca nieruchomości dokonał jej zbycia lub

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Brak masy spadkowej po zmarłych może wskazywać na uprawnienie do zachowku

sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Przy czym sama nazwa umowy w tym przypadku nie ma znaczenia. Zgodnie z art. 65 § 2 Kc, w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 107  |  108  |  109  |  110  |  111 … 113 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.