Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnez-2
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

z-2

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1124 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność pośrednika przy sprzedaży mieszkania

fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. § 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

element demokratycznego państwa prawnego. Charakterystyczne może być w tym względzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 30.11.1993 r., K 18/92 (OTK 1993, z. 2, poz. 41), w którym znajduje się następujący pogląd: „Zasada niedziałania prawa wstecz

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Do czasu działu spadku każdemu ze spadkobierców przysługują na równi przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku

sobie prawo do całości lub większej części spadku niż należna mu w rzeczywistości. Treścią żądania będzie wówczas dopuszczenie do współposiadania spadku. Zgodnie z treścią art. 1029 § 2 k.c. odpowiednie zastosowanie do roszczeń

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego

wynagrodzeniem urlopowym, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem: 1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, 2

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 października 2010

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Musi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

. W dniu 2 września 1991 roku w Bernie podpisana została Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Zgodnie z ogólną zasadą podatek dochodowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Roszczenia za nieterminowy zwrot książek

chodzi o naliczona karę umowną, to można powołać się na zarzut jej przedawnienia, a nadto na zbyt wygórowaną jej wartość. Zgodnie z art. 484 § 2 kodeksu cywilnego możliwe jest zmniejszenie kary umownej jeśli jest ona wygórowana. Sytuacja taka ma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012

Dowodem w sprawie o rozwód mogą być także inne przyrządy utrwalające albo przenoszące obrazy lub dźwięki

. Dowody takie, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów. Jak wskazał Sądu Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 marca 2010 roku sygn. akt I ACa 2/10, n orma prawa procesowego z art. 308 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2012

Jak odliczyć ulgę odsetkową

.

W 2006r. podatnik może odliczyć faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego mu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2007

Wyrejestrowanie samochodu przy braku danych kupującego w umowie

wniosek o wyrejestrowanie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (dalej Rozporządzenie) - w przypadku zawiadomienia o

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007
« Poprzednia 1 … 103  |  104  |  105  |  106  |  107 … 113 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.