Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezłożenie
Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego -

We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:
1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;
2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;
3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;
4) wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.
art. 693 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

złożenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 181 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podstawowe informacje o postepowaniu spadkowym i prawie do zachowku

spadku albo właściwego urzędu skarbowego może nakazać spadkobiercy złożenie odpowiedniego oświadczenia, że żadnego przedmiotu spadkowego nie zataił ani nie usunął oraz że nie podał do spisu inwentarza nie istniejących długów, a także wykazu przedmiotów

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Utrata ulgi podatkowej

/09 stwierdzając, że termin na zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych jest terminem materialnoprawnym. Złożenie zgłoszenia w terminie wskazanym w art. 4a ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Poddanie się karze w przypadku popełnienia przestępstwa

sprawie, a także będzie Pana reprezentował oraz doradzał w podjęciu odpowiednich kroków, aby zminimalizować odpowiedzialność za ww. działania. Powinien Pan bowiem rozważyć przyznanie się do winy, złożenie obszernych i wyczerpujących wyjaśnień, z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Poddanie się karze w razie popełnienia przestępstwa

postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Jeżeli wniosek złożono przed rozpoczęciem rozprawy, sąd rozpoznaje go na rozprawie. Generalnie przyjęcie określonej linii obrony lub np. złożenie wniosku o poddanie się karze

Słowa kluczowe: aukcja, kara
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Zakres apelacji oraz wartość zaskarżenia w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

. Złożenie wniosku do protokołu nie uchyla obowiązku sporządzenia oświadczenia o stanie majątkowym według ustalonego wzoru. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Wnosząc apelację do sądu

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2008

Podział wkładu mieszkanowego i prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego

winien uzyskać równy udział w tych składnikach majątku. Naszym zdaniem możliwe jest złożenie wniosku do spółdzielni mieszkaniowej o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności, gdzie oboje małżonkowie wystąpią jako

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2009

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i 91), przysługuje w przypadku osoby samotnie gospodarującej, wówczas gdy dochód tej osoby nie przekracza kwoty 461 zł , Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku

Słowa kluczowe: opieka społeczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

oświadczeń. Granicę ich swobody w tym zakresie wyznacza właśnie § 3 omawianego artykułu. Innymi słowy, dążąc do nadania umowie zlecenia większej trwałości, strony mogą ograniczyć możliwość wypowiedzenia, uzależniając jego złożenie od wystąpienia określonych

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

została zawarta w formie pisemnej, to co do zasady jej wypowiedzenie też winno nastąpić w takiej formie chyba, że strony w umowie określiły, że dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prawo dla samej

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Co zrobić gdy kupujący odesłał kupuiny towar do sprzedawcy i nie chce go odebrać?

(sygn. akt III CSK 296/06), który stwierdził, że umowa przechowania jest umową realną, dla której zawarcia konieczne jest złożenie odpowiednich oświadczeń woli i wydanie rzeczy przechowawcy. Warunkiem zawarcia takiej umowy nie jest natomiast rozpoczęcie

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.