Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewzajemne
 
Wyszukiwana fraza:

wzajemne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 25 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

Mam kredyt hipoteczny na dom, który należy do mnie. Kredyt wziąłem wspólnie z rodzicami, oni mieli go jednak spłacać. Rodzice obecnie wymagają ode mnie, abym przepisał kredyt tylko na siebie. Chciałem tak zrobić, ale niestety bank się nie zgodził. Kredyt jest spłacany na bieżąco. Chciałem zapytać jakie prawa ma wspołkredytobiorca? Z rozmowy…

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Zmiana zobowiązanego do alimentów

jest zawrzeć umowę alimentacyjną pomiędzy Panią a Pani mężem, gdzie wskażą Państwo stan faktyczny jaki istniał (czyli powołacie się Państwo na wydany wyrok sądowy), a także wzajemne uzgodnienia po zmianie stosunków, czyli kto i w jakiej wysokości

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 maja 2007

Zniesienie współwłasności samochodu pomiędzy członkami rodziny

Czy można zmienić współudział w posiadaniu samochodu osobowego kupionego i zarejestrowanego na nazwisko ojca i syna, poprzez wzajemne porozumienie bądź umowę, określającą inny niż domniemany równy podział. Czy musi to być sądowe zniesienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 października 2007

Wniosek pozwanego o separację zamiast orzeczenia rozwodu

by ten wniosek został odrzucony jako niezgodny z procedurą?

Zgodnie z art. 439 § 1 k.p.c. powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne. Niedopuszczalność powództwa wzajemnego o rozwód jest uzasadniona identycznym przedmiotem

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 marca 2008

Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

uprawnionym stosunek zobowiązaniowy zasadniczo nie ulega zmianie. Po prostu wierzytelność wchodzi do masy upadłości i po jej realizacji służy do zaspokojenia wierzycieli. Jeżeli chodzi o umowy wzajemne (takie gdzie jedna strona spełnia

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 marca 2009

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

. W przypadku skierowania pracownika do podjęcia nauki w szkole pracodawca zawiera z nim (musi zawrzeć) umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Postanowienia takiej umowy powinny mieścić się w ramach określonych rozporządzeniem

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Odszkodowanie za nie wykonanie umowy wzajemnej

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będą mogli Państwo odstąpić od umowy. Obecnie mogą Państwo zasadniczo powołać się na fakt, że świadczenie wzajemne stało się niemożliwe do wykonania. Taka niemożność świadczenia powoduje, że strona, która ponosi

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

aukcji, jak i licytant, którego oferta została wybrana mogą przed sądem dochodzić zawarcia umowy. W takim przypadku w wyniku zakończenia aukcji, pomiędzy wyłonionym nabywcą a organizatorem aukcji powstaje bowiem swoiste wzajemne zobowiązanie do zawarcia

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po nowelizacji kodeksu pracy

zawodowych o których mowa w art. 1031 § 1 k.p. pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Umowa taka, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 września 2010

Dla orzeczenia rozwodu lub separacji nie wystarczy chęć jednego z małżonków

udać się do poradni małżeńskiej (ewentualna późniejsza opinia z takiej poradni może stanowić dowód w sprawie, ze nastąpił bądź nie, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego) lub spróbować porozmawiać z żoną, zmienić wzajemne nastawienie. Czytając

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.