Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewzajemne
 
Wyszukiwana fraza:

wzajemne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 25 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

kontrolę przynajmniej nad ostatnio użyczanym pokojem? Kto ze strony rodziny córki byłby stroną takiej umowy? Jak w ogóle taka umowa użyczenia wpływa na sytuację w stosunku do umowy ustnej?

Zawarcie umowy użyczenia określać może wzajemne stosunki

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Dział spadku a kwota spłaty dla spadkobiercy

spadku dokonywany umownie może dowolnie kształtować wzajemne rozliczenia, choć najczęściej przyjmuje się wartości rynkowe z chwili sporządzania aktu notarialnego. Za taki akt notarialny notariusz może pobrać ustaloną taksę, jednak nie więcej niż taksę

Słowa kluczowe: dział spadku, podział majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 stycznia 2008

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

jednak wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, zamiast zapłaty sumy odstępnego, złożyć oświadczenie o potrąceniu. Do potrącenia długu z wierzytelnością nie dochodzi automatycznie przez to, że istnieją dwie wzajemne wierzytelności nadające się do

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

skierowania zakładu pracy oraz bez takiego skierowania. Jak wynika z § 6 ust. 1 Rozporządzenia, zakład pracy zawiera z pracownikiem, skierowanym na dokształcanie w formie szkolnej, umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Pracownik może otrzymać od

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Obowiązek pracownika do zwrotu kosztów szkoleń poniesionych przez pracodawcę

pracodawcy oraz bez takiego skierowania. W opisanym stanie faktycznym zawarta została umowa pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, przy czym umowa ta przewiduje, że pracownik nie zostaje skierowany

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

licytant, którego oferta została wybrana mogą przed sądem dochodzić zawarcia umowy. W takim przypadku w wyniku zakończenia aukcji , pomiędzy wyłonionym nabywcą a organizatorem aukcji powstaje bowiem swoiste wzajemne zobowiązanie do zawarcia umowy w

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Po nabyciu spadku spadkobiercy winni dokonać jego działu

zamieszkania, wzajemne stosunki między spadkodawcami oraz charakter przedmiotów należących do spadku. Dział spadku następuje na takich samych zasadach jak zniesienie współwłasności. Generalnie możliwe są 3 sposoby dokonania działu spadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym, z uwagi na brak zasięgu sieci telefonicznej

nienależyte wykonanie usługi, chyba, że zdarzenie nastąpiło z siły wyższej, co jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami, umowy wzajemne powinny być spełnione jednocześnie przez strony, czyli z jednej strony Operator dostarcza Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2007

Zwrot nakładów dokonanych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną

mają prawo w ramach swobody kontraktowania (zawierania umów), kształtować wzajemne stosunki dotyczące współwłasności, w szczególności zaś zarządu rzeczą wspólną. W zakresie ponoszenia nakładów na rzecz wspólną, to zgodnie z art. 207

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

pomiędzy stronami powstaje więc taki stan, jakby do zawarcia umowy nie doszło, co z kolei oznacza, że wygasają wszystkie wzajemne roszczenia, w tym roszczenia z tytułu kar umownych. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło po jej częściowym lub całkowitym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.