Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewypowiedzenie umowy przez pracownika
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 55 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 ppkt 1 K.p.), którego przyczyną było nie poinformowanie pracodawcy o dalszym okresie trwania choroby. Pracodawca jak wynika z opisu dopatrzył się ciężkiego naruszenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem przez bezrobotnego lub na mocy porozumienia stron. Jednakże przepis ten dopuszcza przyznanie bezrobotnemu prawa do zasiłku w sytuacji gdy rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Rozwiązanie umowy na czas określony

pracownik ze swojej windy dopuścił się ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (jeżeli przestępstwo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony otrzymała wypowiedzenie umowy w związku z likwidacja stanowiska pracy z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia. Stosunek pracy wygasł w końcem maja b. roku. W lipcu b. roku kobieta dostarczyła

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej nie jest nawiązaniem stosunku pracy

dnia wręczono mi wypowiedzenie umowy. Czy zgodnie z art. 71 Kodeksu pracy jestem zwolniony ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

W opisanym przez Pana stanie faktycznym należy odróżnić dwie sprawy, a mianowicie sprawowanie funkcji członka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika (orzeczenie Sądu Najwyższego, wyrok z dnia 4.04.2000 r., sygn. I PKN 516/99 - Monitor Prawniczy 2000 nr 10 str. 616). Zatem w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest możliwe w czasie zwolnienia lekarskiego

nie dotyczy jednak pracownika, który może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę także przebywając na zwolnieniu lekarskim. Co do zasady wypowiedzenie umowy o pracę zostaje złożone z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Skrócenie tego okresu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 października 2006

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 k.p. Tym samym umowa o pracę może być rozwiązana przez pracownika młodocianego za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Niezgodne z prawem zmuszenie pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

. Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli, które należy tłumaczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 65 § 1 k.c. (jaki był zgodny zamiar stron), w związku z art. 300 kodeksu pracy. Oświadczenie woli złożone przez pracownika, dotyczące

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 listopada 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.