Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewykonanie dzieła
 
Wyszukiwana fraza:

wykonanie dzieła

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 13 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykonawca może żądać zapłaty mimo nie wykonania dzieła

punktu widzenia art. 639 k.c. jest kwestią bez znaczenia, jakiego rodzaju przeszkody uniemożliwiły przyjmującemu zamówienie wykonanie dzieła, byleby dotyczyły one zmawiającego. Mogą to być okoliczności faktyczne lub prawne. Przyczyną obciążającą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

Zapłata za wykonanie remontu budynku w razie śmierci wykonawcy

osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy. To czy wykonanie umowy o dzieło zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie oceniać należy przez pryzmat dzieła jakie ma być

Słowa kluczowe: roboty budowlane
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Umowa o dzieło to nie to samo co umowa o pracę po godzinach

określa warunki oraz zakres dzieła jakie ma być wykonane a także wynagrodzenie należne wykonawcy. Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, dla obliczenia należnego wynagrodzenia stawka jaka jest stosowana za wykonanie podobnej pracy przy umowach o pracę

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Wynagrodzenie za dzieło powinno zostać wypłacone jeżeli dzieło zostało wykonane

umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lutego 2009

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

zezwalające na wykonanie zależnego prawa autorskiego. Czy poprzez ten zapis zamawiający może ingerować w mój projekt, zatrudniając innych wykonawców, którzy będą nanosić zmiany zaproponowane przez zamawiającego?

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2010

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Ponadto jak stwierdził w wyroku Sąd Najwyższy - Izba Cywilna z dnia 07.07.1999 roku, sygn. akt II CKN 426/98, jeżeli według umowy stron wykonanie zamówionego

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Umowa o dzieło

terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (art. 636. § 1 Kc). Reasumując z uwagi na brak szczegółów w zakresie sprecyzowania

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2006

[PIT-2010] Zawarcie umowy o dzieło a zapłata zaliczki na podatek dochodowy

, kiedy zlecone zostało wykonanie dzieła (napisanie artykułów). Umowa winna przewidywać, że po zakończeniu dzieła (napisania określonej ilości artykułów), dzieło zostanie zakończone w określonym terminie. Można w umowie zastrzec, że po pierwsze dzieło może

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2010

Zapłata za umowę o dzieło, w razie braku współdziałania zleceniodawcy

dotyczących zamawiającego. Za przyczyny dotyczące zamawiającego należy uznać wszelkie przyczyny leżące po jego stronie - także niezawinione, które udaremniły wykonanie dzieła. Żądanie wynagrodzenia na podstawie art. 639 k.c. nie wyłącza możliwości dochodzenia

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 stycznia 2010
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.