Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewyjawienie
Wyjawienie majątku dłużnika -

Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.".
art. 913 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wyjawienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyjawienie majątku dłużnika

zaspokojenia swej należności, to może Pan w skierować do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika zgodnie z art. 913 i nast. k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego). Można żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli uprawdopodobni Pan

Słowa kluczowe: długi, wyjawienie majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008

Wyjawienie majątku dłużnika

Podżyrowałam kredyt znajomemu i dostałam pismo z sądu o złożeniu wykazu majątku. Mam tylko stary samochód, którym zarabiam najniższą krajową. Czy mogę coś zrobić?

Wyjawienie majątku jest postępowaniem sądowym prowadzonym w celu ustalenia

Słowa kluczowe: dłuznik, egzekucja, poręczyciel, sąd
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Bezkuteczna II licytacja powoduje umorzenie egzekucji z nieruchomości

takim przypadku wszcząć także postępowanie o poszukiwanie innego majątku dłużnika, a jeżeli komornik nie znajdzie innego majątku dłużnika, wówczas jedyna możliwość to wszczęcie postępowania o wyjawienie majątku. Zgodnie z art. 913 § 1 k.p.c. jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Sposoby dochodzenia należności

organ egzekucyjny nie wyegzekwuje długu, wówczas zgodnie z treścią art. 913 k.p.c. można złożyć do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2011

Postępowanie zabezpieczające w procesie karnym

zabezpieczenia majątkowego a nie postępowania dowodowego. Co do postępowania o wyjawienie majątku to jest ono przeprowadzane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Jeśli na skutek przeprowadzonej egzekucji wierzyciel nie został w pełni zaspokojony lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2006

Egzekucja roszczenia cywilnego z wyroku karnego

prowadzona z ruchomości, rachunków bankowych, nieruchomości). W przypadku gdyby egzekucja okazała się bezskuteczna z majątku dłużnika, może Pan wystąpić z wnioskiem do sadu o wyjawienie majątku dłużnika (opłata sądowa 30 zł). Porady prawne

Słowa kluczowe: egzekucja, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątu dłużnika nawet gdy nie był on zabezpieczeniem długu

przeprowadzić postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika, gdzie dłużnik pod rygorem odpowiedzialności karnej będzie musiał złożyć spis majątku i złożyć oświadczenie w tej sprawie. Ponadto wierzyciel ma także możliwość złożenia zawiadomienia do organów ścigania o

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej

Czy mogę być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wyjawienie drugiej osobie danych osobowych osoby trzeciej? Osoba w Internecie, chcąc udowodnić mi, że jest osobą za którą się podaje, podała mi stronę internetową , na której było podane jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Przedawnienie po uzyskaniu wyroku i wobec ukrywania majątku dłużnika

być to jedyne uzasadnienie takiego postępowania. W opisanym stanie prawnym, na tą chwilę uzasadnionym Pana działaniem prawnym, wydaję się być albo przeprowadzenie postępowania o wyjawienie majątku dłużnika, lub rozważenie złożenia wniosku o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Jak wyegzekwować od skazanego zobowiązanie do naprawienia szkody

dłużnika ma on prowadzić egzekucję. Jeżeli dłużnik majątku nie ma, komornik egzekucję umorzy, z uwagi na jej bezskuteczność. Wówczas może Pan złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. Jak wynika z powyższego nie ma potrzeby (poza postępowaniem

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.