Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewspólność ustawowa
Wspólność ustawowa -

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 
 
Wyszukiwana fraza:

wspólność ustawowa

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 83 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

Jesteśmy małżeństwem ale mamy zawartą w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską wyłączającą majątkową wspólność ustawową. Posiadamy dwie nieruchomości, z których każdy z nas ma równy udział, tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Przedmioty nabyte przed ślubem nie stanowią współwłasności małżeństwa

powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2012

Podział majątku dorobkowego mozliwy jest dopiero po ustaniu wspólności ustawowej

.

Zgodnie z art. 35 k.r.o. (kodeku rodzinnego i opiekuńczego), w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Z powyższego wynika, że podział majątku może być dokonany tylko w przypadku gdy ustawowa

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

majątek obdarowanego. Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Pobrana odprawa emerytalna i inne składniki wynagrodzenia za pracę stanowią majątek dorobkowy małżonków

(wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

na żonę?

Zgodnie z a rt. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

Przed ślubem zdecydowaliśmy się na wybudowanie wspólnego domu, na który wzięliśmy kredyt. Kwotę potrzebną na budowę domu zaciągnęła moja ówczesna narzeczona, która także jest w akcie notarialnym jako jedyna właścicielka zakupionej działki. Odbiór domu i ostatnie wpisy potrzebne do pozwolenia na użytkowanie budynku zostały wpisane już…

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

Przygotowuje się do podziału majątku po rozwodzie, od którego upłynęło już blisko kilka lat. Miałem z byłą małżonką wspólne mieszkanie i do tego każde z nas kwoty pieniężne na swoich rachunkach bankowych. Dwa lata po rozwodzie przepisałem swoją część wspólnego mieszkania na nasze wspólne dzieci. Czy przepisana część mieszkania będzie…

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2014

Majątek wspólny powstały w czasie trwania konkubinatu

powstającą pomiędzy małżonkami. Wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na majątek wspólny

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.