Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewspólne+rozliczenie+małżonków
Wspólne opodatkowanie małżonków -

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek, o którym mowa powyżej, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 383 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

Jestem sądownie ustanowionym opiekunem prawnym mojego całkowicie ubezwłasnowolnionego męża (ma pierwszą grupę inwalidzką, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dodatek pielęgnacyjny (niezdolny do samodzielnej egzystencji). Mąż mieszka ze mną, jestem jego jedynym opiekunem. Z uwagi na konieczność stałej opieki nad mężem musiałam…

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Rozliczenie podatku po czasie

się z podatku w terminie. Czy w rozliczeniu musze podać kwoty zarobione w Szkocji do dnia 31 grudnia 2006 czy tez 31 kwietnia 2007? Czy w polskim urzędzie będę musiał zapłacić jakąś karę?

Rozliczenie podatku dotyczy dochodów osiągniętych przez

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Wszyscy członkowie wspólnoty winni ponosić takie same opłaty za korzystanie z elementów wspólnych

Piętro niżej mieszka rodzina, która od lat nie płaci czynszu. W związku z tym zarząd wspólnoty odłączył jej dopływ ciepłej wody. W moim mieszkaniu wystąpiły tego konsekwencje - po odkręceniu kurka ciepłej wody przez pewien czas (dość długi) płynie woda zimna - wypływa woda stojąca w rurach na odcinku dwóch kondygnacji. Za wodę, która…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Podział majątku wspólnego małżonków

będących na stanie magazynowym będzie dzielona na pół czy może inaczej?

Co do zasady rzeczy nabyte w trakcie małżeństwa wchodzą do majątku dorobkowego małżonków, który to majątek stanowi ich współwłasność. Oczywiście niezależnie od majątku wspólnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2006

Majątek wspólny małżonków

czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Podział majatku wspólnego małżonków

rozwiązania dla nas.

Podziału majątku dorobkowego można dokonać: w sądzie - w postępowaniu o podział majątku dorobkowego lub w postępowaniu rozwodowym (art. 58 § 3 kodeks rodzinny i opiekuńczy - na wniosek jednego z małżonków sąd może w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2006

Majątek wspólny czy odrębny małżonków

Czy pieniądze uzyskane przeze mnie ze sprzedaży domu jaki odziedziczyłem po rodzicach wchodzą do majątku wspólnego. Czy ma znaczenie że się rozwodzę i że rozwód będzie z orzeczeniem winy mojej żony?

Do majątku osobnego każdego z małżonków

Słowa kluczowe: alimenty, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Koszt zniesienia współności majątkowej małżonków

krzywdę, niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę albo za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków (art. 49 § 1 k.r.o.). Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2007

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

rzeczy nabyte przez każdego ze współmałżonków po powstaniu rozdzielności majątkowej, wchodzić będą do majątku odrębnego każdego z małżonków, a tym samym wierzyciel jednego z małżonków nie będzie mógł żądać spłaty zobowiązania z tych przedmiotów

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Zarządzanie składnikiem majątku wspólnego małżonków

majątku, majątek wspólny małżonków stanowi ich współwłasność. Każdy z małżonków, ma prawo i obowiązek do dokonywania czynności związanych z zarządem tym majątkiem, które nie przekraczają zwykłego zarządu. Bezspornym jest, że Pani mąż nie może przetrzymywać

Słowa kluczowe: majątek wspólny
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 39 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.