Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewolne+zawody
Wyszukiwana fraza:

wolne+zawody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 41 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Od zbycia nieruchomości nabytej w wyniku spadku lub darowizny po 2007 roku należy zapłacić podatek

dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego były przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit a-c w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Przepis ten

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2009

Zapisobiorca nabywa prawo stanowiące przedmiot zapisu już w momencie otwarcia spadku

darowizny (po tej dacie), podlegają podatkowi dochodowemu. Do tego terminu obowiązywał przepis, który został jednak zniesiony - art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił, że wolne od podatku dochodowego były

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010

Nie każde stowarzyszenie musi stosować przepisy k.p.a. w sprawie skarg i wniosków

zakresu administracji publicznej są np. organy samorządów zawodowych (adwokatów, lekarzy, farmaceutów itp.). Organy te w ramach nadanych im uprawnień ustawowych decydują o wykonywaniu tych zawodów, karach dla osób wykonujących te zawody a także o

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2008

Ulga meldunkowa przy odpłatnym zbyciu nieruchomości

tych nieruchomości, które zostały nabyte po wejściu w życie noweli. Zgodnie z nią, wolne od podatku są środki pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości, w przypadku gdy podatnik, sprzedający mieszkanie, który chce skorzystać z ulgi

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

. 21 ust. 1 pkt. 131, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 listopada 2009

Wymeldowanie administracyjne współmałżonka z lokalu mieszkalnego

wymeldowana jak i właścicielowi mieszkania) przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do organu administracyjnego wyższego rzędu (odwołanie jest wolne od opłaty skarbowej). Możliwe jest także przed wymeldowaniem wcześniejsze uzyskanie orzeczenia sądu o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010

Nizgodne z prawem rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko samorządowe

samorządowych (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1593 z późn. zm.- zwana dalej ustawą) nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Zgodnie z art. 3c pkt. ustawy z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który powinien zawierać

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 listopada 2006

Przekazanie mieszkania w wyniku umowy dożywocia a obowiązek zapłaty podatku

właścicieli, to będą oni musieli zapłacić podatek dochodowy wynoszący 19% od różnicy pomiędzy ceną nabycia a ceną zbycia mieszkania. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Kwota wolna od egzekucji

wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Obecnie kwota ta 1126 zł, a od 2009 roku będzie to kwota 1276 zł (brutto). Wolne od potrąceń są także świadczenia alimentacyjne jakie otrzymuje Pani na dzieci. Porady prawne

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 listopada 2008

Zajęcie świadczenia rentowego w całości w wyniku zajęcia rachunku bankowego

oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.