Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewojewody
 
Wyszukiwana fraza:

wojewody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uchylona decyzja administracyjna nie ma mocy prawnej

strony. Odwołałem sie do wojewody ale podtrzymał on decyzję starosty, więc odwołałem sie do WSA. Sąd uchylił decyzje wojewody w całości a następnie wojewoda uchylił decyzje starosty w całość i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Czy jest ważna

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 października 2008

Odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty , za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Ustawodawca określił tu szczególną sytuację, nie precyzując jednakże żadnych wymogów, których spełnienie uzasadniałoby odstąpienie od

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 marca 2011

Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa podlegającej ochronie rezerwatowej

korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku uchwalenia aktu prawa miejscowego przez organ samorządu terytorialnego lub w wyniku wydania rozporządzenia Rady Ministrów, właściwego ministra albo wojewody. Ograniczeń w zakresie zbywania nieruchomości nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2009

Legalizacja samowoli budowlanej nie zawsze możliwa

legalizację samowoli budowlanej? Czy po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej i w przypadku spełniania przez budynek norm technicznych muszę otrzymać zgodę na legalizację czy zależy to tylko od woli wojewody?

Przepisy prawa budowlanego nie zawierają

Słowa kluczowe: samowola budowlana
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

gmina zatem ma prawo domagać się zwrotu udzielonej bonifikaty. W opisanym stanie faktycznym jedyna możliwość to wystąpienia do wojewody, rady lub sejmiku z wnioskiem o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, uzasadniając to zasadami

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Spłata kredytu hipotecznego może skutkować obowiązkiem zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania od gminy

przypadkach niż określone w ustawie, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. W sytuacji zatem, gdy zachodzą inne przesłanki, które uzasadniają odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, a nie zostały wymienione w ustawie, należy wystąpić o odpowiednią

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2010

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki. Jeżeli przetarg dotyczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

miejsce położenia nieruchomości, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa lub wojewody albo na żądanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na tle powyższego przepisu pojawiło się wiele problemów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

kuzyna). Istnieje także możliwość wystąpienia do wojewody, rady lub sejmiku z wnioskiem o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, uzasadniając to zasadami współżycia społecznego (zbyciem lokalu na rzecz dalszego krewnego). Kwestia ta podlega

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.