Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek umorzenie postępowania
Wyszukiwana fraza:

wniosek umorzenie postępowania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

zostanie cofnięty przez powoda. W sprzeciwie takim w zasadzie winien Pan jedynie zażądać uchylenia wydanego nakazu zapłaty oraz złożyć wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. z uwagi na to, że wydanie wyroku stało się zbędne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Dłużnik nie może zmusić wierzyciela do umorzenia długu

po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego dłużnik zwolniony jest ze wszelkich długów. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli niewypłacalność dłużnika nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. W postępowaniu

Słowa kluczowe: umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa. Z

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Umorzenie egzekucji nie stanowi wygaśnięcia roszczenia

do dyrektora lub prezesa banku. Umorzenie egzekucji nie powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Bank w każdej chwili będzie mógł ponownie skierować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji lub zbyć ją do firmy windykacyjnej. Okres przedawnienia

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Umorzenie należnego podatku od sprzedaży mieszkania

pisemnie na Pani wniosek, co wynika z art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, który stanowi, że sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.Zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2007

Śmierć pozwanego powoduje zawieszenie postepowania sądowego

albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku. Sąd umorzy postępowanie w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny, jeżeli nie zostanie złożony wniosek o podjęcie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2011

Bezkuteczna II licytacja powoduje umorzenie egzekucji z nieruchomości

licytacja, wówczas wierzyciel może przejąć nieruchomość na własność. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia. Nie skorzystanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o rozwód nie tamuje postępowania

podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie

Słowa kluczowe: niestawiennictwo, powód, pozew, pozwany
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne jest osobą skazaną

państwową, skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą. W takim przypadku powstaje pytanie, czy warunkowe umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 66 k.k

Słowa kluczowe: KRK, rejestr karny, skazany, sprawa karna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Komornik może wszcząć egzekucję z nieruchomości na wniosek wierzyciela

Czy będąc dłużnikiem (kwota ok 30.000 wraz z odsetkami i kosztami oraz kosztami egzekucji komorniczej) mogę się odwołać od egzekucji z nieruchomości o wartości ok. 500.000 zł?

Zgodnie z art. 923 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.