Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek o zadośćuczynienie
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek o zadośćuczynienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pokrzywdzony może żądać naprawienia szkody w postepowaniu karnym

w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (wniosek o naprawienie szkody). Reasumując, naszym zdaniem powinien Pan złożyć wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie w postępowaniu karnym. Taki sposób dochodzenia Pana roszczenia ma ten walor, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 maja 2011

Zawezwanie do próby ugodowej powinno być pierwszą czynnością w sprawie

na podstawie art. 445 § 1 k.c. może zostać przyznane przez sąd poszkodowanemu za doznaną krzywdę. W tym wypadku jest to roszczenie nie majątkowe. O tym czy żądane przez Panią odszkodowanie i zadośćuczynienie jest zasadne (w tym o jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Podatek od sprzedaży mieszkania

wniosek jednego z małżonków w toku rozprawy rozwodowej sąd może orzec o podziale majątku wspólnego. Jeżeli jednak takiego orzeczenia sąd na wniosek jednego z małżonków nie wydał, to po ustaniu wspólności majątkowej, aby dokonać podziału majątku należy

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Egzekucja roszczenia cywilnego z wyroku karnego

klauzulą staje się tytułem egzekucyjnym. Mając tytuł egzekucyjny może Pan złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. Składając wniosek o egzekucję będzie Pan musiał wskazać zakres prowadzonej egzekucji (czy egzekucja ma być

Słowa kluczowe: egzekucja, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Roszczenia cywilne w postępowaniu karnym

powództwa cywilnego o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdzie ewentualnie mógłbym takie badania przeprowadzić?

Oczywiście może Pan bez obdukcji żądać zadość uczynienia i odszkodowania na drodze cywilnej. Ma Pan dokumentację medyczną

Słowa kluczowe: pobicie, powództwo, pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2006

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie szkody. Zgodnie z art. 46 § 1 k.k. w przypadku złożenia wniosku pokrzywdzonego sąd orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2010

Obowiazki małżonków w czasie trwania sprawy rozowodowej

. Może Pan spróbować w trakcie rozprawy rozwodowej złożyć wniosek do sądu o zobowiązanie żony do ponoszenia wspólnych kosztów utrzymania lub zażądać przekazywania wynagrodzenia żony na Pańskie konto bankowe. Obowiązek ten regulowany jest przez art

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lipca 2006

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia

Słowa kluczowe: karne prawo, szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Adwokat z urzędu przysługiwać może także pokrzywdzonemu w sprawie karnej

uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego z urzędu należy złożyć do sadu, w którym sprawa się toczy lub w którym ma być wytoczona. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie obejmujące

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 maja 2011

Małżonkowie mają obowiązek przyczyniać się do zaspakajania potrzeb rodziny

założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek przyczynienia się do zaspakajania potrzeb rodziny nie jest zależny

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.