Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek o ustanowienie kuratora
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek o ustanowienie kuratora

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 11 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka

dziecka może być zagrożone, złożyć także wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej matki i przyznanie Panu opieki nad dzieckiem. Ustanowienie kuratora dotyczy sytuacji zasadniczo, gdy żaden z rodziców nie wykonuje władzy rodzicielskiej, lub władza ta

Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 września 2006

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

do sądu rodzinnego o ustanowienie kuratora dla prawidłowego sprawowania zarządu majątkiem Pani męża (przy czynnościach wchodzących w skład zwykłego zarządu). Jeżeli czynności przekraczać będą zwykły zarząd majątkiem, wówczas dla dokonania takiej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Poszukiwanie spadkobierców

o stwierdzenie zgonu. W tym przypadku właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby, w stosunku do której ma być przeprowadzone to postępowanie. Również postępowanie takie wymagać będzie ustanowienia kuratora. Do zgłoszenia wniosku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

stanie faktycznym złożenie wniosku o zniesienie współwłasności jest bezprzedmiotowe. Najlepiej byłoby złożyć wniosek do sądu o zabezpieczenie spadku, a także wnosić o ustanowienie dla spadku nie objętego kuratora spadku. Porady prawne…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2011

Obowiązek sądu zawiadamiania wszystkich uczestników postępowania o wydanych orzeczeniach

obowiązek zawiadamiania o każdej zmianie adresu. Ewentualnie w myśl przepisu art. 144 § 1 k.p.c. możliwe jest także ustanowienie kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane. Warunkiem ustanowienia kuratora jest nieznajomość miejsca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Brak zgody wszystkich współwłaścicieli na dokonanie czynności zamiany lokalu

, że nie będzie Pan musiał wnioskować o ustanowienie kuratora dla współwłaścicieli obecnie nie znanych. Reasumując musi Pan złożyć wniosek do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lutego 2008

Dziadkowie nie są uprawnieni do żądania od sądu wydania orzeczenia ustalającego kontakty z wnukami

ograniczenie jej praw rodzicielskich albo o ustanowienie kuratora nad dziećmi do czasu wyjaśnienia sprawy.

Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. Tylko jeżeli dobro dziecka

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

proponuję zawezwać dziadka do próby ugodowej w sprawie alimentów dla Pani. W powyższym celu należy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przeciwnika, czyli Pani dziadka (dziadek będzie reprezentowany przez opiekuna - czyli Pani matkę). Sądem

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Podział majątku wspólnego małżonków w razie wyjazdu współmałżonka za granicę

oczywiście wskazać adres zameldowania, ale oczywistym jest że korespondencja pod ten adres nie będzie jej doręczona. Może to spowodować, że z uwagi na brak strony pozwanej konieczne będzie ustanowienie dla niej kuratora (musiałby Pan złożyć wniosek w tym

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2006

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, stąd w poszczególnych gminach mogą być odmienne uregulowania w tym zakresie. Zatem sam wniosek o wykup mieszkania musiałby złożyć najemca, a Pan mógłby co najwyżej sfinansować

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.