Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek naprawienie szkody
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek naprawienie szkody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 14 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie szkody. Zgodnie z art. 46 § 1 k.k. w przypadku złożenia wniosku pokrzywdzonego sąd orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2010

Pokrzywdzony może żądać naprawienia szkody w postepowaniu karnym

w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (wniosek o naprawienie szkody). Reasumując, naszym zdaniem powinien Pan złożyć wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie w postępowaniu karnym. Taki sposób dochodzenia Pana roszczenia ma ten walor, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 maja 2011

Czy składa się zawiadomienie o przestępstwie czy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

. Wniosek o naprawienie szkody można złożyć, do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej (art. 49a k.p.k.). Reasumując, naszym zdaniem jeżeli zawarł Pan umowę ze spółką Amber Gold na lokaty w złoto, to nie czekając już

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 września 2012

Adwokat z urzędu przysługiwać może także pokrzywdzonemu w sprawie karnej

cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego (wniosek o naprawienie szkody). Naszym zdaniem w opisanym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 maja 2011

Egzekucja nawiązki z wyroku karnego

grzywny, świadczenia pieniężnego, należności sądowych oraz zobowiązania określonego w art. 52 Kodeksu karnego prowadzi się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej. Winien zatem Pan skierować wniosek do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

spowodowana szkodę?

Została Pani pouczona o możliwości wniesienia powództwa tzw. adhezyjnego, czyli powództwa o naprawienie szkody cywilnej w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 62 Kpk, jako pokrzywdzony może Pani aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na

Słowa kluczowe: karne prawo, szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Jak wyegzekwować od skazanego zobowiązanie do naprawienia szkody

We wrześniu 2004 roku, uprawomocnił się zaoczny wyrok sądu karnego przeciwko mojemu dłużnikowi. Dłużnik został skazany na: jeden rok i sześć miesięcy kary pozbawienia wolności, z zawieszeniem na 4 lata, oraz został zobowiązany do naprawienie

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

skazania może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części. Wniosek o naprawienie szkody można złożyć, do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Zawezwanie do próby ugodowej powinno być pierwszą czynnością w sprawie

, przejawiającą się w ujemnych doznaniach psychicznych pokrzywdzonego spowodowanych uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. W związku z wyrządzeniem szkody na osobie poszkodowany może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody majątkowej (art. 444 k.c.) oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Szkoda wyrządzona przez funkcjonariusza publicznego

Pan powództwo cywilne o naprawienie szkody, jaką Pan poniósł w związku z tym, że zaniedbano usunięcia zakazu. Szkoda ta to zarówno poniesione koszty, jak również utracone korzyści. Wysokość szkody musi Pan udokumentować (dowody rzeczowe jak np

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.