Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+uchylenie+mandatu+karnego
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2405 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uchylenie mandatu karnego

pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – dalej kpwow). Zatem z chwilą przyjęcia mandatu karnego, jedynym środkiem zaskarżenia jest wniosek o jego uchylenie. Prawomocny mandat karny podlega…

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2007

Uchylenie mandatu karnego po jego odebraniu przez obwinionego

Słowa kluczowe: madat, mandat, odmowa, pomoc prawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2006

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

. Mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (art. 98 § 3 kpwow). Zatem z chwilą przyjęcia mandatu karnego, jedynym środkiem zaskarżenia jest wniosek o jego uchylenie. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia może złożyć także ubezwłasnowolniony

powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może Pani złożyć wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia. O tym, czy jednak takie orzeczenie sąd wyda zależy od uznania sądu, który jest niezawisły i dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego w sposób swobodny

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Przekroczenie granicy kraju stanowi wykroczenie karane grzywną w postępowaniu mandatowym

kwalifikowanym, nie stanowi ono przestępstwa a jedynie wykroczenie, stąd brak jest podstaw do uchylenia grzywny w postępowaniu mandatowym na tej podstawie. Oczywiście każda osoba może składać wniosek o uchylenie nałożonego na nią mandatu

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 września 2010

Odmowa przyjęcia mandatku karnego

zapłaty mandatu i wówczas sprawa trafiła by pod rozstrzygnięcie sądu, który orzekłby na podstawie zebranego materiału dowodowego, o tym kto popełnił wykroczenie. Może Pan taką też przyjąć linię swojej obrony, że Pan po prostu nie chciał przyjąć mandatu

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 24 kwietnia 2007

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - uchylenie się od skutków oświadczenia woli

nienagannej pracy sposób, w jaki ze mną rozwiązano współpracę uważam za wielce niesprawiedliwy. W związku z tym mam pytanie czy mogę się ubiegać o unieważnienie podpisanego rozwiązania umowy i domagać się rozwiązania za wypowiedzeniem?

Rozwiązanie umowy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 grudnia 2006

Dopiero oddalenie przez sąd powództwa o uchylenie uchwały spółdzielni mieszkaniowej powoduje wygaśniecie członkostwa

spółdzielni o wykluczeniu lub wykreśleniu członka do sądu w przypisanym terminie, wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne dopiero z chwilą prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2009

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej

na mnie przed śmiercią mamy? Jeśli tak, to jakie wnioski i gdzie muszę złożyć?

Zasadniczo jedyna możliwość to ubezwłasnowolnienie Pana matki, a następnie uzyskanie zgody sądu na rozporządzenie nieruchomością. Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

Chcę sporządzić wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości, który zamierzam złożyć w sądzie. Bardzo proszę o poradę, czy w razie śmierci uczestników, gdy w tym wniosku ich wpiszę to ten wniosek ma szanse powodzenia, czy jest szansa, że będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 241 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.