Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+przyspieszenie+sprawy
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+przyspieszenie+sprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona dobrego imienia przed pomówieniem

zrobić w zaistniałej sytuacji?

Zasadniczo są dwie drogi możliwe, tzn. postępowanie sądowe na drodze cywilnej oraz na drodze karnej, w zależności od okoliczności sprawy. W myśl art. 212 § 1 kodeksu karnego (kk), kto pomawia inną osobę

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 grudnia 2007

Odszkodowanie za spowodowanie rozstroju zdrowia

Czy mogę oskarżyć rodziców o przyczynienie się do powstania mojej choroby i rozstroju zdrowia. Obecnie jestem z tego powodu na rencie i chcę domagać się sądownie odszkodowania od nich. Zdaniem lekarzy i terapeutów to właśnie destrukcyjne

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

jeżeli nie podejmował ubezpieczyciel żadnych działań w celu przerwania biegu przedawnienia to przedawnienie wynosi trzy lata, licząc od daty wymagalności składki. Zatem jeżeli składka była płatna przed dniem wniesienia sprawy do sądu, czyli bieg

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

podział majątku. Sprawa jest cały czas mniej lub bardziej dyskusyjna. Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru (składając formularz KRS X2). Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Małżeństwo zawarte poza granicami Polski nie musi być wpisane do akt stanu cywilnego.

polskich ksiąg stanu cywilnego. Ostatnio powołany przepis Prawa o aktach stanu cywilnego umożliwia jedynie wpisanie, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, do polskich ksiąg stanu cywilnego takiego aktu sporządzonego za granicą, nie przewiduje

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Fikcyjny prezes - odpowiedzialność członka zarządu

należność od spółki. Od odpowiedzialności tej członek zarządu może się uchylić składając wniosek o upadłość w odpowiednim terminie przewidzianym przez prawo upadłościowe. Można także ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Ustalenie istnienie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dorosłego dziecka

powództwie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W przypadku postępowania sądowego, sąd w postępowaniu dowodowym wysłucha strony postępowania oraz na Pana wniosek wezwie córkę do udokumentowania faktów na które będzie się powoływać. Do pozwu może Pan jako

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 maja 2007

Zasiedzenie nieruchomości

władania rzeczą (jak właściciel) we własnym imieniu, a nie tytuł prawny do niej. W sprawie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, musi Pani złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia na podstawie art. 609 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2007

Termin do odrzucenia spadku

Mój tata zmarł 2 stycznia tego roku. Moja mama złożyła do sądu wniosek o nabycie spadku przez nią i moje siostry - jest nas trójka (chodzi o mieszkanie własnościowe spółdzielcze). Na tej sprawie miałyśmy zrzec się praw do mieszkania własnościowego

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2007

Nienaleznie wypłacona zaliczka alimentacyjna

wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa

Słowa kluczowe: zaliczka
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2007
« Poprzednia 1 … 83  |  84  |  85  |  86  |  87 … 242 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.