Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+przyspieszenie+sprawy
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+przyspieszenie+sprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W przypadku przekazania działki gruntu pod drogę, właścicielowi przysługuje prawo do odszkodowania

nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Reklamacja towaru sprzedanego na Allegro

sprawy. Następnego dnia wysłałam mu e-mail’a, żeby w tej sprawie kontaktował się z byłym właścicielem sprzętu ponieważ ja nie mam żadnego pojęcia na ten temat. Odpisał dnia następnego, że to ja jestem odpowiedzialna. Sprawy znajomemu nie przekazałam

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2007

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

pytają o dzieci zmarłego. Czy można podpisać jakieś pismo o zrzekniecie się spadku po rodzicu i czy można to zrobić z datą wsteczną?

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Biegły w procesie karnym

, do którego ujawnią się powody osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego albo inne ważne powody, powołuje się innego biegłego – art. 196 § 3 Kpk. Zatem jeżeli ma Pani wątpliwości w tym zakresie proszę wystosować wniosek dowodowy o

Słowa kluczowe: biegły, karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 maja 2006

Wierzyciel nie może odmówić spełnienia świadczenia przez dłużnika, choćby było częściowe

można było wystąpić o ustanowienie hipoteki przymusowej, to wierzytelność powinna być stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, ugodą zawartą przed sądem lub aktem notarialnym. Hipoteka przymusowa powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej. Wniosek

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Postępowanie spadkowe może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia spraw spadkowych po zmarłych spadkobiercach

występować w tym postępowaniu w charakterze spadkobiercy. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca (każda osoba, która ma w tym interes prawny), składa do sądu spadku, którym jest sąd rejonowy właściwy z uwagi na ostatnie miejsce

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Windykacja opłat abonamentu RTV

obowiązków o charakterze pieniężnym. Przepisy przewidują możliwość umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej. Umorzenia dokonuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora publicznego, w przypadku gdy

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Kilka testamentów pozostawionych przez spadkodawcę

odwołane a w ostatnim testamencie do całego spadku żona powołała mnie? Taka jest procedura, stwierdził sąd. Muszę zaznaczyć, że rozprawie przysłuchiwały się dwie studentki jak myślę. Proszę mi powiedzieć czy jego prowadzenie sprawy jest prawidłowe

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Zmiana zobowiązanego do alimentów

, chce zabrać syna do siebie. Mąż się zgodził. Zrezygnuje w Polsce z pobierania zasiłku rodzinnego, ale nie wiem jak można załatwić sprawę alimentów. Czy jest to możliwe bez zakładania sprawy w sądzie i konieczności stawiania się na nie. Zależy mi na tym

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 maja 2007

Bezczynność organu administracyjnego przy zawarciu umowy cywilnoprawnej

jednoczesnym wnioskiem o wyjaśnienie zwłoki w zawarciu stosownej umowy. Może Pani także złożyć skargę na ręce przewodniczącego rady gminy, pisującą całą sytuację. Zgodnie z a rt. 35 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 58  |  59  |  60  |  61  |  62 … 242 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.