Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+przyspieszenie+sprawy
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+przyspieszenie+sprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W przypadku darowizn dokonanych za życia przez spadkodawcę, doliczone one mogą być do masy spadkowej

przeciwko spadkobiercy lub określonych przypadkach obdarowanemu, roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Spadek stanowi ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego. Natomiast

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

2000 roku ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych , członkowie spółdzielni , którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011

Małżonek nie ma prawa dowolnego dysponowania skłądnikami majątku wspólnego małżonków

uchylone w razie zmiany okoliczności. Druga możliwość to rozważnie, czy w działaniu małżonka nie zachodzą znamiona przestępstwa przywłaszczenia sobie powierzonego mienia i złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011

Kiedy nakłady na przedmiot najmu są konieczne a kiedy użyteczne?

strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Można zatem mówić o zwykłych nakładach, które związane są z korzystaniem z rzeczy i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego nie jest uzależnione od zameldowania w tym lokalu mieszkalnym

przeciwko Panu pozew o opróżnienie lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego. Możemy na marginesie dodać, że sprawa ewentualnego zameldowania w tym lokalu ma charakter administracyjny i nie wpływa na tytuł do zajmowanego lokalu. Jednakże jak posiada Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011

Przesłuchanie z użyciem wariografu jest zakazane

fizjologicznych reakcji organizmu człowieka, mające świadczyć o jego emocjach i reakcjach na otoczenie. To, jak wyniki zostaną zinterpretowane, zależy w stu procentach od przeprowadzającego badanie. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 grudnia 2012

Wyzwiska pod adresem innej osoby stanowi przestępstwo zniewagi

miejscu. Zachowanie o cechach zniewagi w jednej grupie społecznej może być oceniane odmiennie od innej. W praktyce zniewaga najczęściej wypowiadana jest w formie wypowiedzi słownej - ustnej lub pisemnej. Zachowanie sprawcy w przypadku zniewagi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli chodzi o prowadzona przez Panią działalność gospodarczą to bezsporne jest, że dochody uzyskiwane przez małżonka z prowadzonej

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Urlop bezpłatny nauczyciela wliczony do stażu pracy

pracy a nie przez Kartę praw i obowiązków nauczyciela (obecnie Kartę nauczyciela. Należy ponadto zaznaczyć, że w dokumencie jaki Pani przesłała dotyczącym udzielenia urlopu bezpłatnego została Pani pouczona o tym, że wymogiem dla zaliczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2013

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

chodzi o odpowiedzialność współmałżonka za zaciągnięcie zobowiązań przez drugiego współmałżonka to ewentualna odpowiedzialność za tak zaciągnięte zobowiązanie uzależniona jest od występowania ewentualnej zgody współmałżonka. Brak zgody współmałżonka na

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 238  |  239  |  240  |  241  |  242 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.