Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+przyspieszenie+sprawy
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+przyspieszenie+sprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Majątek odrębny małżonka w czasie trwania małżeństwa

za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednym słowem aby osiągnąć skutek o jaki Pani chodzi nie musi Pani robić nic, bo po zawarciu małżeństwa nabyte składniki majątku stanowią współwłasność

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Niedozwolone klauzule umowne w umowie z posrednikiem w obrocie nieruchomościami

umowę nie związaną z prowadzoną przez siebie ewentualną działalnością gospodarczą. W przypadku przedsiębiorców, niedozwolone postanowienia umowne zasadniczo nie mają zastosowania i wiążące dla stron są postanowienia zawartej umowy, o ile nie sprzeciwia

Słowa kluczowe: klauzule umowne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Sposób liczenia terminu umowy lokaty

dopisanie odsetek oraz ciągłość lokowania środków. Jeżeli chodzi o okres umowy, to zawsze należy go liczyć od zawarcia umowy lokaty do jej zakończenia, czyli w przypadku zawarcia umowy w dniu 18 maja 2007 roku, która przewidywała, że po terminie pierwotnym

Słowa kluczowe: termin
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności

. Zawieszając wykonanie kary, sąd na podstawie art. 72 § 1 k.k. może zobowiązać skazanego do: 1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, 2) przeproszenia pokrzywdzonego, 3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 31 marca 2008

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

. w ten sposób, że współwłasność zostanie nieodpłatnie zniesiona na rzecz Pani siostry lub poprzez darowiznę przysługującego udziału w mieszkaniu). Po zniesieniu współwłasności (darowiźnie), Pani siostra zawiadamia spółdzielnie mieszkaniową o tym

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu nie zwalnia od jego spłaty

, ponosi on odpowiedzialność względem banku (jako nabywcy wierzytelności) za takie działanie. Bank oczywiście może z tytułu dokonanej cesji żądać zapłaty przysługujących Panu środków o ile są one wymagalne (termin ich płatności nadszedł), jednakże jeżeli

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Fałszerstwo lub poświadczenie nieprawdy

mogło stanowić ciężkie naruszenie tych obowiązków skutkujące rozwiązaniem umowy o pracę, co oczywiście nie wyklucza zastosowania kary dyscyplinarnej przewidzianej przez przepisy Prawa pracy. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2008

Reklamacja uszkodzonej przesyłki a miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę

stwierdzono. Za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Wkład mieszkaniowy w razie podziału majątku wspólnego małżonków liczy się w kwocie nominalnej

postanowieniu z dnia 30 sierpnia 1988 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt III CRN 72/88), w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków, wartość własnościowego prawa do lokalu określa się według cen uzyskiwanych w uczciwym obrocie. Od tak ustalonej wartości

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy ruchomych jeżeli dłużnik jest w ich współposiadaniu

miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 235  |  236  |  237  |  238  |  239 … 242 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.