Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+przyspieszenie+sprawy
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+przyspieszenie+sprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

. Powództwo takie będzie Pan musiał opłacić (opłata stosunkowa co do zasady wynosi 5% wartości przedmiotu sporu). Gdy uzyska Pan orzeczenie stwierdzające obowiązek zapłaty (nawet nieprawomocne), może Pan skierować do komornika wniosek o zabezpieczenie

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Ustalenie ojcostwa i obowiązek alimentacyjny

. Roszczenia (poza alimentacyjnymi) przedawniają się z upływem 3 lat od dnia porodu. Sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej odbywają się w ramach postępowania nieprocesowego, wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony odrębnie

Słowa kluczowe: alimenty, ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

Akt notarialny może stanowić tytuł egzekucyjny, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji

złoży Pan do sądu rejonowego właściwości ogólnej dłużnika (siedziby lub miejsca zamieszkania), wniosek o nadanie przez sąd klauzuli wykonalności na ten akt notarialny (tytuł egzekucyjny). Opłata sądowa w tym przypadku wynosi 50 zł. Do wniosku winien Pan

Słowa kluczowe: egzekucja, tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 października 2008

Akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego w postępowaniu sądowym

opiewa na kwotę 83.000 zł. Czy akt notarialny z podana kwotą sprzedaży jest wystarczającym dowodem dla sądu, na podstawie którego można wystąpić z pozwem o zachowek domagając się wysokości zachowku od kwoty wyszczególnionej w akcie notarialnym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Poszukiwanie spadkobierców

spadkobiercy się nie znajda) jego część została zapisana na mnie. Tylko jak wnioskować o poszukiwanie spadkobierców przez ogłoszenie, jeżeli nie mamy ani daty i miejsca śmierci właściciela z ksiąg wieczystych, ani zawodu i ostatniego miejsca zamieszkania? Jakie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Urlop na żądanie

przysługuje. Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z dnia 15 listopada 2006 roku sygn. akt I PK 128/06 stwierdził, że wniosek o udzielenie urlopu na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 września 2012

Dobrowolne wpłaty na rachunek komornika nie wstrzymują czynności egzekucyjnych

ruchomości, wynagrodzenia ze pracę oraz rachunków bankowych. Organ egzekucyjny jakim jest komornik dokonuje czynności egzekucyjnych zgodnie z wnioskiem wierzyciela. W opisanym stanie faktycznym, w przypadku wszczęcia egzekucji na wniosek wierzyciela

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Zarządzanie majątkiem osoby pozostającej pod opieką

Siostra mojego taty otrzymała status opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Teraz złożyła wniosek o zezwolenie na dysponowanie majątkiem tej osoby. Jakich argumentów można użyć podczas rozprawy, aby Sąd nie orzekł pozytywnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

oskarżenia do sądu, to może Pan również w toku tego postępowania złożyć wniosek na podstawie art. 46 kk. o orzeczenie przez sąd obowiązku zadośćuczynienia Pańskiej krzywdzie podając również określona kwotę pieniężną. W przypadku orzeczenia skazującego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

szczególnych (regulujących kwestie konkretnych stowarzyszeń) mają charakter swoistych odstępstw i wyjątków wobec przepisów Prawa o stowarzyszeniach . Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że wszystkie sprawy nie zastrzeżone do innych organów

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 20  |  21  |  22  |  23  |  24 … 242 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.