Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+przyspieszenie+sprawy
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+przyspieszenie+sprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie morskim

przepisów o zobowiązaniach wynikających z umowy przewodu. Jednakże podstawa dochodzenia roszczenia z tego przepisu wymaga wykazania winy drugiej strony, a także związku przyczynowo skutkowego pomiędzy szkodą, a działaniem bądź zaniechaniem odpowiedzialnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Podatek od dochodów zagranicznych

rozliczenia się z US.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik rozlicza się z fiskusem zgodnie z miejscem swojego zamieszkania (czyli tam, gdzie mieszka, a nie tam, gdzie zarabia). Decydujące dla celów podatkowych jest zatem

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość ustanawiane jest za wynagrodzeniem

Decyzją Urzędu zagwarantowano nam (czterem właścicielom przyległych posesji) swobodny (i jedyny) dojazd do garaży. Wybudowano nawet drogi dojazdowe. Później od wydanej decyzji dowiedzieliśmy się o, że pewna Spółdzielnia Mieszkaniowa jest prawnym

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Cudzoziemiec musi posiadać tytuł do nieruchomości, co nie oznacza tylko umowy najmu lokalu mieszkalnego

zameldowania i nie będzie pobierać po podpisaniu umowy najmu.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, cudzoziemiec winien posiadać tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Do zachowku doliczone są także darowizny dokonane na rzecz innych osób

roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Dokonane darowizny co do zasady są doliczane do wartości masy spadkowej, potrzebnej dla obliczenia należnego zachowku. Nie dolicza się jednak do

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2010

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

określona osoba nie ma prawa rozporządzać. Należy zaznaczyć, że w opisanym przepisie nie chodzi o dokument w potocznym tego słowa znaczeniu, lecz na gruncie prawa karnego. Dokumentem na gruncie prawa karnego jest przedmiot, który samoistnie

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

W 2009 roku podjęłam studia podyplomowe, za które zapłacił zakład pracy. W związku ze studiami nie została podpisana żadna umowa lojalnościowa między mną a pracodawcą. W tym roku złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

, wówczas nie ma konieczności sporządzania całego sprawozdania finansowego, przygotowuje się wówczas tylko bilans zamknięcia. Bilans sporządza się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stanowi on syntetyczne zestawienie w ujęciu wartościowym

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Znęcać psychicznie można się także nad osobą obcą

miarodajne jest hipotetyczne odczucie wzorcowego obywatela, tzn. człowieka o właściwym stopniu socjalizacji i wrażliwości na krzywdę drugiej osoby. Ze względów pojęciowych nie można mówić o znęcaniu się, gdy zachowanie się sprawcy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 maja 2010

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

zagospodarowania przestrzennego znajduje sie wpis o możliwości prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 140 k.c. (kodeksu cywilnego) w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010
« Poprzednia 1 … 211  |  212  |  213  |  214  |  215 … 242 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.