Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+przyspieszenie+sprawy
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+przyspieszenie+sprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nadużywanie alkoholu przez małżonka stanowić może przesłankę jego winy w rozkładzie małżeństwa

żądanie o nie orzekania o winie rozkładu. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 09.11.2001 roku, sygn. akt I CKN 438/00 przy uzależnieniu od alkoholu ważną

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie?

grodząc i zabudowując ten teren, wnioskodawca w sposób pewny uzewnętrznił wolę władania działką. Okoliczność ta ma znaczenie przesądzające o wyniku sprawy o stwierdzenie zasiedzenia własności, zważywszy, że nawet wówczas, gdy posiadacz wie, że włada rzeczą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Współwłaściciel może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy

Uprzejmie proszę o opinię prawną co do możliwości wyegzekwowani należności za użytkowanie bez mojej zgody, na cele działalności gospodarczej przez osobę trzecią części naszej działki, której jestem współwłaścicielem z byłą żoną. Zgodę na prowadzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2012

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

, wypowiedzenie umowy. Sąd po zapoznaniu się z całością sprawy wyda stosowne orzeczenie. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu lub jego braku do otrzymania lokalu socjalnego. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

. Telewizor obecnie testują w serwisie. W sierpniu kończy się gwarancja. Serwis wymienił już wszystkie podzespoły w telewizorze i dalej jest ten sam problem z wizją. Pomyślałem o zwrocie do sprzedawcy z tytułu rękojmi. Sprzedawca zakończył działalność pod

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Dziedziczenie długów spadkowych

. W celu wykonywania swojego prawa wierzyciel może także złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, aby w postępowaniu tym ustalić krąg spadkobierców, a zatem osoby, które będą odpowiedzialne za zobowiązania zaciągnięte przez zmarłego za życia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Bank nie może bez zgody klienta gromadzić i udostępniać jego danych

z tego raportu, że ten bank dwukrotnie złożył zapytanie kredytowe – we wrześniu i listopadzie ubiegłego roku. Z zapisów wynika, jakobym składał wniosek o kredyt. Czy i jakie zapisy prawa złamał ten bank składając te zapytania?

Biuro Informacji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

zadośćuczynienie w zmian za nie składanie sprawy na drogę sądową? Rozmawiając jakiś tydzień temu z osobą zameldowaną w tym domu, dowiedziałem się, że będzie się wymeldowywał w najbliższych dniach. Pytanie jeszcze czy mogę jeszcze coś zrobić jeżeli już te osoby by

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

powództwem do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu. Po uzyskaniu wyroku sądu w tym zakresie, składa Pan wniosek do komornika o wykonanie tytułu wykonawczego o opróżnienie lokalu. Wydając wyrok o opróżnienie lokalu (eksmisję), sąd w wyroku orzeka o

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Legalizacja samowoli budowlanej wymaga wydania decyzji i spełniania wymogów ustawowych

dowodowe nie wyjaśnią faktu decydującego o rozstrzygnięciu sprawy, organ administracji może zwrócić się do biegłego o wydanie opinii. Ciężar dowodu obciąża jednakże właściwy organ i nie może być przerzucony na stronę. W przypadku przedstawienia przez nią

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 września 2011
« Poprzednia 1 … 106  |  107  |  108  |  109  |  110 … 242 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.