Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+przyspieszenie+sprawy
Wniosek o dział spadku -

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wniosek+o+przyspieszenie+sprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykreślenie hipoteki po spłacie długu

nieruchomości w dziale IV KW był nie rozpatrzony wniosek o wpis hipoteczny. Po rozpatrzeniu wniosku do mojej KW w dziale IV został dokonany wpis na rzecz kontrahenta developera przepisany z księgi wspólnej. Od tamtego momentu kilka mieszkań w tym bloku zostało

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2007

Akt Własności Ziemi stanowi podstawę do ujawnienia własności w księdze wieczystej

gruntowej, którą zamierza Pan nabyć. Wobec tego, że w akcie zostanie zamieszczony wniosek o założenie dla nieruchomości księgi wieczystej, konieczne będzie dołączenie do niego: mapy działki, aktualnego wypisu z rejestru gruntów, zaświadczenia o przeznaczeniu

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Komornik może żądać wyjaśnień gdy dokonuje zajęcia wierzytelności przysługuje ona dłużnikowi

rola w sprawie małymi literkami. Początkowo sądziłem, że zajęto mój majątek. Czy nie naruszono ustawy o ochronie danych osobowych i czy komornik ma prawo domagać się ode mnie informacji o moich zobowiązaniach na rzecz dłużnika? Komornik grozi mi grzywną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2010

Odpowiedzialność dzieci za długi rodziców

innych zobowiązań (jak alimenty)mocno obarcza jego dochody. Jak i w jakich okolicznościach jego banki mogą domagać się spłaty ode mnie jego zadłużenia? Czy podczas kupna działki złożyć wniosek o rozdzielczość majątkową (małżonków) w takiej sytuacji? Jak

Słowa kluczowe: czynsz, dług, długi rodziców, dzieci
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2011

Rozwód mimo sprzeciwu współmałżonka

jeszcze inne oprócz wymienionych przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego, w każdym przypadku ocena okoliczności należy do sądu, który po zbadaniu wszelkich okoliczności sprawy orzeka o rozwiązaniu małżeństwa. Mimo zaistnienia przesłanek w postaci

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Legalizacja samowoli budowlanej nie zawsze możliwa

obiektu, które można uzyskać od właściwych organów, a także zeznania świadków. W przypadku, gdy powyższe środki dowodowe nie wyjaśnią faktu decydującego o rozstrzygnięciu sprawy, organ administracji może zwrócić się do biegłego o wydanie opinii. Ciężar

Słowa kluczowe: samowola budowlana
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Samowola budowlana nie jest samowolą gdy przepisy prawa nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę

powyższe środki dowodowe nie wyjaśnią faktu decydującego o rozstrzygnięciu sprawy, organ administracji może zwrócić się do biegłego o wydanie opinii. Ciężar dowodu obciąża jednakże właściwy organ i nie może być przerzucony na stronę. W przypadku

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Ukrywanie dokumentów przed osobą uprawnioną nosi znamiona przestępstwa

obowiązany czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach i wyniku. A par. 53 tegoż Kodeksu stanowi, że adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi - na zgłoszone przez niego żądanie - wszystkie otrzymane przez niego dokumenty, jak

Słowa kluczowe: dokument, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

. Wspólnik nie posiada odpowiedniej wiedzy więc obsługa strategicznych klientów od wielu lat leży tylko po mojej stronie. W jaki sposób skutecznie i szybko przeprowadzić likwidację firmy (umowy spółki) w sposób bezpieczny dla mnie? Chodzi mi o to, żeby

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Obowiązek spłaty pożyczki z kasy zapomogowo - pożyczkowej w obliczu jej likwidacji

razie skreślenia z listy członków KZKP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów. Zadłużenie to w przypadku skreślenia z listy członków, na wniosek członka jest natychmiast wymagalne (§ 44 regulaminu). Wraz z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 103  |  104  |  105  |  106  |  107 … 242 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.