Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podpis za osobę nie mogącą złożyć osobiście podpisu

zamieścić odcisk kciuka mamy, a także zamieścić podpisy dwóch świadków. Jaka ma być treść tego oświadczenia?

Zgodnie z art. 90 Kpc (Kodeks postępowania cywilnego) stanowi, iż za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pełnomocnictwo osoba przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 września 2007

Zapłata dla byłego współmałżonka za zwaloryzowaną część wkładu mieszkaniowego

data przepisania mieszkania na mnie, a nie data uprawomocnienia. Proszę o odpowiedź co powinienem zrobić aby sprawa była wyjaśniona.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (krio), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 września 2007

Swoboda w podwyższaniu czynszu za wynajmowany lokal użytkowy

TBS jako właściciel lokalu użytkowego poinformował mnie, że w związku z nowelizacją art.17 ust.1 pkt. 44 Ustawy z dn. 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, zmianie ulega stawka czynszu. Ponadto do stawki czynszu za 1 m2 doliczona

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Odpowiedzialność obdarowanej wnuczki za należny spadkobiercy ustawowemu zachowek

babci będę musiała ich spłacać? Jeżeli należy się komuś z nich lub wszystkim zachowek to w jakiej wysokości, bo mieszkanie na dzień darowizny miało wartość 60 tyś (45m2) w Krakowie. Dzisiaj wiadomo, że jego cena jest znacznie wyższa. Dodam, że nie ma

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2007

Spadek a uprawnienia do rekompensaty za mienie zabużańskie

ubiegać się o rekompensatę za pozostawione mienie. Reasumując, naszym zdaniem przedmiotem spadku jest cała nieruchomość a nie jej część. Z tego też względu rekompensata powinna uwzględniać cały majątek pozostawiony przez spadkodawcę. Nie mniej jednak

Słowa kluczowe: rekompensata
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2007

Odpowiedzialność za długi czynszowe osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym

jakim będzie Pani zamieszkiwała razem z matką w przedmiotowym mieszkaniu. Aby nie płacić za długi matki musiałaby Pani złożyć powództwo przeciwegzekucyjne (powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego). Zgodnie z art. 840 § 1 ust. 1 kodeksu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 listopada 2007

Prawa autorskie do projektu i obowiązek zaplaty za nieodebrany projekt

zakresie samego zlecenia, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności Tytuł XV Umowa o dzieło. Zgodnie z art. 628 § 1 k.c. wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła nie musi być określona wprost, można ją określić przez wskazanie

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Wynagrodzenie za pracę wypłacane na wspólny rachunek bankowy współmałżonków

automatycznie. Chcę aby środki na naszym koncie przelewane były oddzielnie, nie znam jednak prawnej podstawy, o którą mógłbym się oprzeć w kolejnej utarczce z księgową.

Zgodnie z art. 86 § 3 kodeksu pracy, obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lutego 2008

Konkurs także może być uznany za grę losową

najprostszy - a nie możemy nagrodzić wszystkich uczestników.

Konkurs także może być uznany za grę losową Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1992 roku, o o grach i zakładach wzajemnych grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub…

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Odpowiedzialność za długi męża powstałe przed zawarciem związku małżeńskiego

wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2008
« Poprzednia 1 … 90  |  91  |  92  |  93  |  94 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.