Kalendarz przedsiębiorcy: 15-08-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga na czynności komornika

może złożyć strona lub inna osoba, której prawa przez czynność komornika lub zaniechanie zostały naruszone. Skarga musi być sporządzona w formie pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Odpowiedzialność pracownika zatrdunionego na umowę zlecenie za szkodę wyrządzoną pracodawcy

) oczywiście za zgodą Szefa. W zeszłym roku zgłaszałem braki paliwa na stanie magazynowym z powodu braku wpisu tankowania jak również z powodu różnic temperatur, Szef powiedział, że nie ma sprawy. Niestety nie zrobiłem tego w formie notatki służbowej. Obecnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Odsetki za zwłokę mogą być umowne albo ustawowe

ulega zwiększeniu o ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych licząc od daty podpisania umowy. Zapłatę za mieszkanie uiściłam 20.10.2005 roku. Developer naliczył mi odsetki za okres: od dnia podpisania umowy do okresu

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odpowiedzialność pracownika za szkodę i przedawnienie roszczenia pracodawcy

, lub czy wydział parkowania nie ma obowiązku wcześniej skutecznie i szybciej, w jakimś rozsądnym terminie, powiadomić właściciela pojazdu o konieczności zapłaty kary? Hipotetycznie, gdyby takie wezwanie wystawili za 10 lat to pewnie musiałabym zapłacić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2006

Podpisanie się za inną osobę, czyli fałszerstwo dokumentów

się za inną osobę jest przestępstwem określonym w art. 270 § 1 kk (kodeksu karnego). Zgodnie z tym przepisem kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument, lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze grzywny

Słowa kluczowe: fałszerstwo, karne prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 marca 2007

Odpowiedzialność za długi współmałżonka powstałe przed ogłoszeniem separacji

każdego z małżonków. W przypadku gdy zobowiązanie zaciągnął jeden z małżonków ale za zgodą drugiego, to wierzyciel może domagać się zaspokojenia zarówno z majątku odrębnego małżonka, który zobowiązanie zaciągnął jak i z majątku wspólnego małżonków…

Słowa kluczowe: długi, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2007

Roszczenia regresowe za długi po rozwiązaniu spółki cywilnej

(chodzi o 7 rat)?

Zgodnie z art. 864 kodeksu cywilnego, za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel może żądać zapłaty długu w całości lub w części, wg. swojego uznania od wszystkich dłużników łącznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Wcześniejsza emerytura za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia

szkodliwych. Od grudnia 2001 roku otrzymuje zasiłek przedemerytalny, teraz ma 54 lata i otrzymuje cały czas ten sam zasiłek przedemerytalny. Z tego, co się dowiadywała, to powinna pracować krócej o 5 lat, z uwagi na pracę w warunkach szkodliwych. Może powinna

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Zacięty licznik a opłaty za zużycie energii elektrycznej

urządzenia aby minimalizować awarię. Zgodnie z art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego, w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokości określonej

Słowa kluczowe: energetyczne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2007

Odpowiedzialność dzieci za długi w razie śmierci rodziców

też nie, przy czym decydującą jest chwila otwarcia spadku (czyli śmierć spadkodawcy). Zgodnie z art. 1012 Kc, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 sierpnia 2007
« Poprzednia 1 … 89  |  90  |  91  |  92  |  93 … 253 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.