Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewniosek+o+odszkodowanie+za+bezumowne+korzystanie+z+gruntu
Wyłączenie gruntu z produkcji -

rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4. pkt.11

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2527 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy

rację?

Pracownik co do zasady nie jest ograniczony prowadzeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. Podstawą prawną zakazu konkurencji jest zawarta umowa o zakazie konkurencji . Zgodnie z treścią art. 101[3] k.p. (kodeksu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011

Odpowiedzialność pracownika zatrdunionego na umowę zlecenie za szkodę wyrządzoną pracodawcy

) oczywiście za zgodą Szefa. W zeszłym roku zgłaszałem braki paliwa na stanie magazynowym z powodu braku wpisu tankowania jak również z powodu różnic temperatur, Szef powiedział, że nie ma sprawy. Niestety nie zrobiłem tego w formie notatki służbowej. Obecnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Odsetki za zwłokę mogą być umowne albo ustawowe

ulega zwiększeniu o ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych licząc od daty podpisania umowy. Zapłatę za mieszkanie uiściłam 20.10.2005 roku. Developer naliczył mi odsetki za okres: od dnia podpisania umowy do okresu

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odpowiedzialność pracownika za szkodę i przedawnienie roszczenia pracodawcy

, lub czy wydział parkowania nie ma obowiązku wcześniej skutecznie i szybciej, w jakimś rozsądnym terminie, powiadomić właściciela pojazdu o konieczności zapłaty kary? Hipotetycznie, gdyby takie wezwanie wystawili za 10 lat to pewnie musiałabym zapłacić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2006

Podpisanie się za inną osobę, czyli fałszerstwo dokumentów

się za inną osobę jest przestępstwem określonym w art. 270 § 1 kk (kodeksu karnego). Zgodnie z tym przepisem kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument, lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze grzywny

Słowa kluczowe: fałszerstwo, karne prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 marca 2007

Odpowiedzialność za długi współmałżonka powstałe przed ogłoszeniem separacji

każdego z małżonków. W przypadku gdy zobowiązanie zaciągnął jeden z małżonków ale za zgodą drugiego, to wierzyciel może domagać się zaspokojenia zarówno z majątku odrębnego małżonka, który zobowiązanie zaciągnął jak i z majątku wspólnego małżonków…

Słowa kluczowe: długi, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2007

Roszczenia regresowe za długi po rozwiązaniu spółki cywilnej

(chodzi o 7 rat)?

Zgodnie z art. 864 kodeksu cywilnego, za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel może żądać zapłaty długu w całości lub w części, wg. swojego uznania od wszystkich dłużników łącznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Wcześniejsza emerytura za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia

szkodliwych. Od grudnia 2001 roku otrzymuje zasiłek przedemerytalny, teraz ma 54 lata i otrzymuje cały czas ten sam zasiłek przedemerytalny. Z tego, co się dowiadywała, to powinna pracować krócej o 5 lat, z uwagi na pracę w warunkach szkodliwych. Może powinna

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Zacięty licznik a opłaty za zużycie energii elektrycznej

urządzenia aby minimalizować awarię. Zgodnie z art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego, w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokości określonej

Słowa kluczowe: energetyczne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2007

Odpowiedzialność dzieci za długi w razie śmierci rodziców

też nie, przy czym decydującą jest chwila otwarcia spadku (czyli śmierć spadkodawcy). Zgodnie z art. 1012 Kc, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 sierpnia 2007
« Poprzednia 1 … 89  |  90  |  91  |  92  |  93 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.